outlook nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'autluk/

Bạn đang xem: outlook nghĩa là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  quang cảnh, viễn cảnh

 • cách coi, quan tiền điểm

  outlook on file

  cách coi cuộc sống thường ngày, nhân sinh quan

  Xem thêm: adviser là gì

  world outlook

  cách coi toàn cầu, toàn cầu quan

 • triển vọng, sản phẩm hoàn toàn có thể trả đến

 • sự dự phòng, sự cảnh giác

  Xem thêm: retrograde là gì

 • chòi canhTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản