outpatient là gì

VIETNAMESE

bệnh nhân nội trú

Bạn đang xem: outpatient là gì

Bệnh nhân nội trú là kẻ sinh sống vô khám đa khoa vô thời hạn chữa trị.

1.

Bệnh nhân nội trú là kẻ dịch nhập viện vô thời hạn chữa trị.

An inpatient is a patient who stays in a hospital while under treatment.

2.

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

Vui lòng mang lại tôi coi phiếu hứa hẹn chữa trị mang lại người bệnh nội trú của người sử dụng.

Please show mạ your inpatient appointment thẻ.

Chúng tớ nằm trong phân biệt một vài định nghĩa đem nghĩa tương tự động vô giờ đồng hồ Anh như inpatient, outpatient, patient, pediatric patient nha!

- inpatient (bệnh nhân nội trú): An inpatient is a patient who stays in a hospital while under treatment. (Bệnh nhân nội trú là kẻ dịch nhập viện vô thời hạn chữa trị.)

Xem thêm: molten là gì

- outpatient (bệnh nhân nước ngoài trú): An outpatient is a patient who receives medical treatment without being admitted vĩ đại a hospital. (Bệnh nhân nước ngoài trú là kẻ dịch được chữa trị dịch tuy nhiên ko nên vào viện.)

- patient (bệnh nhân): A number of patients have been successfully treated with the new drug. (Một số người bệnh đã và đang được chữa trị thành công xuất sắc với loại thuốc chữa bệnh mới nhất.)

- pediatric patient (bệnh nhi): Pediatric patients tend vĩ đại recover quicker kêu ca adults. (Bệnh nhi sở hữu Xu thế phục hồi nhanh chóng rộng lớn ví với những người rộng lớn.)