oven là gì

/ʌvn/

Thông dụng

Danh từ

Lò (để hấp bánh, nhằm người sử dụng vô thử nghiệm (hoá học))
bread is baked in an oven
bánh mì được nướng vô lò
a gas oven
lò chạy vì như thế tương đối đốt
have a bun in the oven
như bun
like an oven
nóng (như) cái lò

Chuyên ngành

Xây dựng

Cơ - Điện tử

Lò, lò sấy

Hóa học tập & vật liệu

thùng điều nhiệt

Kỹ thuật cộng đồng

buồng sấy
lò (sấy)

Giải mến EN: A compartment in which substances are artificially heated for such purposes as baking, roasting, drying, or annealing..

Giải mến VN: Một ngăn kín vô tê liệt những hóa học bị nung cho 1 mục tiêu chắc chắn như thể nướng, cù, thực hiện thô hoặc luyện.

Bạn đang xem: oven là gì

lò điều nhiệt
lò lung
lò sấy
lò thiêu
tủ sấy

Kinh tế

bếp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
kiln , kitchen range , microwave , microwave oven , range , roaster , stove , tandoor , baker , furnace , hearth , oast

Xem thêm: c trong tiếng anh là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ