overrun là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

  • IPA: /.ˈrən/

Danh từ[sửa]

overrun /.ˈrən/

Xem thêm: japan đọc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: overrun là gì

  1. Sự tràn ngập, sự tràn rời khỏi.
  2. Sự vượt lên trên quá, sự chạy vượt lên trên.
  3. Số lượng (in... ) [[thừa[]], ouvə'rʌn].

Động từ[sửa]

overrun overran; overrun /.ˈrən/

  1. Tràn qua quýt, lan qua quýt.
  2. Tàn đập, giầy xéo.
  3. Chạy vượt lên trên quá, (hàng hải) vượt lên trên quá (nơi đỗ, plan hành trình).
  4. (Ngành in) In rất nhiều bạn dạng của (báo, sách... ), in tăng bạn dạng của (báo, sách... vì thế yêu cầu đột xuất).

Tham khảo[sửa]

  • "overrun", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)