overt là gì

Công cụ cá nhân
 • /ou´və:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Công khai, ko úp mở
  market overt
  sự bày mặt hàng công khai

  Chuyên ngành

  Y học

  hiền nhiên

  Kinh tế

  công khai
  market overt
  thị ngôi trường (hàng hóa) công khai
  market overt
  thị ngôi trường công khai
  hiển nhiên

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  apparent , clear , definite , manifest , observable , open , patent , plain , public , undisguised , visible , obvious , unconcealed

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: overt là gì

  Xem thêm: scum là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ