oyster là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'ɔistə/

Bạn đang xem: oyster là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  (động vật học) con cái hàu

 • miếng lườn gà

 • động từ

  Xem thêm: local nghĩa là gì

  đi bắt sò

  Cụm từ/thành ngữ

  as dumb as an oyster

  câm như hến

  Xem thêm: spartan là gì

  Từ ngay sát giống

  oyster fork oyster-bed pearl-oyster oyster-bar seed-oysters


Từ vựng giờ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản