packer là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'pækə/

Bạn đang xem: packer là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  người gói hàng; máy gói hàng

  Xem thêm: inter alia là gì

 • người đóng góp đồ vật hộp

  Xem thêm: turn up nghĩa là gì

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người khuân vác; người vận chuyển mặt hàng cân bằng sức vật thồTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản