packet là gì

/'pækit/

Thông dụng

Danh từ

Gói nhỏ
a packet of cigarettes
gói dung dịch lá
Tàu chở thư (như) packet boat
(từ lóng) số chi phí được cuộc; số chi phí thất bại cuộc (đánh cuộc, tiến công sập...)
(từ lóng) viên đạn
to catch (stop) a packet
bị ăn đạn
cop a packet
như cop

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

gói tin

Giải mến VN: Một khối vấn đề được truyền bên trên PC. Packet (gói tin) với chứa chấp vị trí của những người gửi và người nhận, những vấn đề về kiểm lỗi, và những tài liệu được thông tin.

Điện

bó thông tin

Giải mến VN: Toàn cỗ hoặc từng phần nội dung một vấn đề bao hàm cả những tín hiệu vị trí, tài liệu... Được truyền toàn cỗ nhập một mạng vấn đề.

Bạn đang xem: packet là gì

Xem thêm: urology là gì

Điện lạnh

khối (dữ liệu, tin)

Điện tử & viễn thông

lô thông tin

Giải mến VN: Toàn cỗ hoặc từng phần nội dung một vấn đề bao hàm cả những tín hiệu vị trí, tài liệu... Được truyền toàn cỗ nhập một mạng vấn đề.

gói nhỏ

Kỹ thuật công cộng

bao
bó dữ liệu
packet assembler/disassembler (PAD)
bộ phân tách/kết hợp ý bó (dữ liệu)
packet major node
nút chủ yếu bó dữ liệu
PAD (packetassembler/disassembler)
bộ phân tách/ phối kết hợp bó (dữ liệu)
bó thép tấm
packet drilling
sự khoan bó thép tấm
khối
Packet Data Unit (PDU)
khối tài liệu gói
packet header
phần đầu khối
packet level
mức khối dữ liệu
packet level interface
giao diện nấc khối dữ liệu
Packet Switch Interface Unit (PSIU)
khối hình mẫu trả mạch gói
Packet Switched Data Access Unit (PSDAU)
khối truy nhập trả mạch gói
packet window
cửa tuột khối dữ liệu
restart confirmation packet
gối xác nhận tái ngắt khởi động
restart request packet
bó đòi hỏi phát động lại
kiện
enclosed in a packet
được đóng góp kiện
packet assembler-disassembler (PAD)
thiết bị đóng góp kiện-dỡ kiện
PAD (packetassembler-disassembler)
thiết bị đóng góp kiện-dỡ kiện
đống gói
enclosed in a packet
được đóng góp gói
đóng kiện
enclosed in a packet
được đóng góp kiện
packet assembler-disassembler (PAD)
thiết bị đóng góp kiện-dỡ kiện
PAD (packetassembler-disassembler)
thiết bị đóng góp kiện-dỡ kiện
gói

Giải mến VN: Một khối vấn đề được truyền bên trên PC. Packet (gói tin) với chứa chấp vị trí của những người gửi và người nhận, những vấn đề về kiểm lỗi, và những tài liệu được thông tin.

gói dữ liệu
Internet Data Packet (IDP)
Gói tài liệu Internet

Kinh tế

bao gói
đóng gói
packet conveyor
băng chuyền đóng góp gói
packet soup
cháo đóng góp gói
gói
gói bưu khiếu nại nhỏ
gói nhỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bag , carton , container , envelope , tệp tin , thư mục , package , parcel , wrapper , wrapping , boat , bundle , pouch