paid to là gì

Pay là 1 trong những động kể từ thông thường được dùng thông dụng trong mỗi trường hợp tương quan cho tới việc thanh toán, trả tiền.

Tuy nhiên, cạnh bên cách sử dụng bên trên, Pay còn tồn tại vô số cách miêu tả ý nghĩa sâu sắc đa dạng và phong phú, gần giống kèm theo với rất nhiều từ/cụm kể từ không giống nhau.

Bạn đang xem: paid to là gì

Vậy các bạn đem biết Pay chuồn với giới kể từ gì không? Hãy nằm trong IELTS LangGo dò thám câu vấn đáp cho tới thắc mắc bên trên ngay lập tức tại đây nhé!

Pay chuồn với giới kể từ gì

Pay chuồn với giới kể từ gì nhỉ?

1. Pay là gì? Định nghĩa và cấu trúc

Trước Khi dò thám hiểu Pay chuồn với giới kể từ gì, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong dò thám hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Pay nhé! Pay là 1 trong những động kể từ vô Tiếng Anh tức là giao dịch, trả chi phí. Vì là 1 trong những động kể từ nên Pay thông thường đứng ngay lập tức sau ngôi nhà ngữ của câu.

Ví dụ:

 • I’ll pay for the concert tickets. (Tôi tiếp tục trả chi phí vé coi concert.)

 • Many -customers are willing to tát pay more for better service. (Nhiều quý khách hàng sẵn lòng trả tăng chi phí nhằm tận hưởng công ty đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

 • Would you mind paying the cab driver? (Bạn rất có thể trả chi phí lái xe xe taxi được không?)

Pay thông thường được hiểu với nghĩa giao dịch, trả tiền

Pay thông thường được hiểu với nghĩa giao dịch, trả tiền

2. Pay chuồn với giới kể từ gì?

Trong phần này, Lango tiếp tục nằm trong các bạn vấn đáp thắc mắc Pay chuồn với giới kể từ gì? Nhìn cộng đồng, Pay rất có thể chuồn với rất nhiều giới kể từ không giống nhau. Với từng giới kể từ, cấu tạo pay + giới kể từ sẽ thể hiện nay một ý nghĩa sâu sắc riêng biệt tùy từng từng trường hợp và hàm ý người phát biểu ham muốn truyền đạt. Dưới đó là một trong những cấu tạo tiếp tục khiến cho bạn vấn đáp thắc mắc Pay chuồn với giới kể từ gì:

2.1. Pay for

Pay for là gì nhỉ? Đã lúc nào các bạn gặp gỡ cụm kể từ này vô câu và không hiểu biết nhiều nó đem nghĩa gì chưa? Nếu câu vấn đáp của người sử dụng là đem hãy dò thám hiểu ngay lập tức nhé!

Cấu trúc Pay + for được dùng nhằm miêu tả ý nghĩa sâu sắc trả chi phí cho tới một chiếc gì cơ hoặc trang trải, giao dịch ngân sách của những người không giống. Trong khi, Pay + for còn được sử dụng với nghĩa bóng là cần trả giá bán giắt hoặc ghánh chịu hậu quả cho tới sai lầm không mong muốn nhưng mà các bạn vẫn phạm phải.

Ví dụ:

 • Her parents paid for her to tát go to tát study abroad. (Bố u cô ấy trang trải ngân sách du học tập của cô ấy ấy.)

 • You’ll pay for that mistake! (Bạn sẽ rất cần trả giá bán vì thế sai lầm không mong muốn của mình!)

 • Many people paid with their lives. (Nhiều người cần trả giá bán vì thế mạng sinh sống của tôi.)

2.2. Pay back

Cấu trúc Pay somebody back something/ Pay something back to tát somebody tức là trả lại, trả lại chi phí vẫn vay mượn mượn cho tới ai cơ.

Ví dụ:

 • You can pay back the money over a period of two years. (Bạn rất có thể trả lại khoản vay mượn theo dõi chu kì hai năm.)

 • Did Andy ever pay you back that 100$ you lent him? (Andy vẫn lúc nào trả lại số chi phí 100$ anh ấy mượn các bạn không?)

 • Take the time to tát make a realistic saving plan and stop spending more money kêu ca you can pay back. (Hãy dành riêng thời hạn nhằm lập một plan tiết kiệm ngân sách và chi phí thực tiễn và ngừng việc chi nhiều chi phí rộng lớn bạn cũng có thể trả.)

Chú ý: Động kể từ Repay đem nghĩa tương tự với cấu tạo Pay back, chính vì vậy, nhằm rời lặp kể từ, bạn cũng có thể dùng linh động nhì từ/cụm kể từ này vô câu.

Ví dụ:

 • The advance must be repaid to tát the company if the building is not completed on time. (Số chi phí ứng trước cần được trả trả lại cho doanh nghiệp nếu như tòa ngôi nhà không được xây kết thúc trúng thời hạn.)

 • I intend to tát repay her the money that I owned her last month. (Tôi quyết định trả lại số chi phí cô ấy vẫn cho tới tôi mượn mon trước.)

Bên cạnh nghĩa “trả lại chi phí vẫn mượn”, cấu tạo Pay back còn được dùng vô trường hợp bạn thích trả nủa ai cơ vì thế những gì chúng ta đã từng với các bạn.

Ví dụ:

 • I'll pay my brother back for making má look lượt thích an idiot in front of my friends. (Tôi tiếp tục trả nủa anh trai tôi vì thế vẫn khiến cho tôi như con cái ngốc trước mặt mũi bạn hữu bản thân.)

 • She swore she'd pay him back for breaking her heart. (Cô ấy thề bồi là cô ấy tiếp tục khiến cho anh tớ cần trả giá bán vì thế vẫn khiến cho trái khoáy tim cô ấy vỡ lẽ.)

Bạn vẫn tìm ra câu vấn đáp cho tới thắc mắc Pay chuồn với giới kể từ gì chưa?

Bạn vẫn tìm ra câu vấn đáp cho tới thắc mắc Pay chuồn với giới kể từ gì chưa?

2.3. Pay down

Cụm động kể từ Pay down được dùng để làm nói đến trường hợp các bạn trả số chi phí các bạn còn nợ bằng phương pháp trả bọn chúng từng chút một.

Ví dụ:

 • My sister used the money to tát pay down her mortgage. (Chị gái tôi người sử dụng chi phí nhằm trả nợ thế chấp vay vốn của tôi.)

 • I plan to tát live at trang chính with my mother while I pay down my student loan. (Tôi dự tính tiếp tục sinh sống ở trong nhà với u trong những khi trả từ từ khoản vay mượn SV của tôi.)

2.4. Pay in

Cấu trúc Pay something in/ Pay something into something tức là gửi chi phí vô thông tin tài khoản ngân hàng.

Ví dụ:

 • I'd lượt thích to tát pay some money into my ngân hàng trương mục. (Tôi ham muốn gửi một trong những chi phí vô thông tin tài khoản ngân hàng của tôi.)

 • He paid in a cheque last night. (Tối qua quýt anh ấy giao dịch vì thế séc.)

2.5. Pay off

Pay off là cụm động kể từ xuất hiện nay không ít vô giờ đồng hồ Anh. Dưới đó là một trong những cơ hội dùng của Pay off.

Thành công, tạo nên kết quả

Ví dụ:

 • All my hard work paid off in the over, and I finally passed the final exam. (Những nỗ lực của tôi ở đầu cuối cũng thành công xuất sắc, và tôi vẫn băng qua bài bác đánh giá thời điểm cuối kỳ.)

 • It may take a few days, but loyalty and patience will finally pay off. (Có thể rơi rụng một vài ba ngày, tuy nhiên lòng trung thành với chủ và sự kiên trì ở đầu cuối cũng sẽ tiến hành thông thường đáp.)

Pay chuồn với giới kể từ gì

Bây giờ các bạn vẫn biết Pay chuồn với giới kể từ gì rồi chứ?

Trả không còn lộc

Ví dụ:

 • The crew were paid off when the ship docked. (Thủy thủ đoàn được trả chi phí lộc Khi con cái tàu cập bờ cảng.)

Hối lộ, cho tới ai chi phí nhằm chúng ta ko bật mí những việc sai trái khoáy các bạn vẫn làm

Ví dụ:

 • All the witnesses had been paid off. (Tất cả nhân bệnh đã biết thành mua sắm chuộc.)

 • My quấn paid off the inspectors with bribes of 500$. (Sếp của tôi vẫn hối hận lộ viên điều tra 500$.)

Trả không còn nợ, giao dịch không còn chi phí

Ví dụ:

 • They paid off their mortgage after twenty years. (Họ giao dịch kết thúc chi phí thế chấp vay vốn sau hai mươi năm.)

 • My father expects to tát pay the debt off within three years. (Cha tôi dự trù tiếp tục trả không còn nợ trong khoảng 3 năm.)

2.6. Pay out

Pay out tức là đầu tư một trong những chi phí rộng lớn vô việc gì, vô vật gì.

Ví dụ:

 • The local authority paid out $4.4 billion as a result of damage caused by earthquake this year. (Chính quyền khu vực chi 4.4 tỷ đô nhằm bình phục những tổn thất tạo nên vì thế trận động khu đất trong năm này.)

 • I never expect him to tát pay out a large sum of money for such a normal drawing. (Tôi ko lúc nào kỳ vọng anh tớ tiếp tục chi ra một trong những chi phí rộng lớn để sở hữ một tranh ảnh thông thường vì vậy.)

2.7. Pay up

Pay up tức là trả không còn số chi phí các bạn nợ ai cơ, nhất là khi chúng ta không thích trả hoặc Khi khoản giao dịch vẫn quá hạn.

Ví dụ:

 • Finally they paid up, but only after receiving several reminders. (Cuối nằm trong chúng ta cũng trả không còn chi phí, tuy nhiên chỉ với sau Khi sẽ có được thật nhiều sự nhắc nhở.)

 • After being taken to tát court, the couple eventually paid up. (Sau Khi bị khiếu nại đi ra toà, đôi bạn ở đầu cuối cũng trả không còn nợ.)

2.8. Pay with/by

Cấu trúc Pay with/by something dùng để làm nói đến phương pháp giao dịch (bằng chi phí mặt mũi, vì thế thẻ…)

Ví dụ:

Xem thêm: zion là gì

 • Are you paying by cash? (Bạn trả vì thế chi phí mặt mũi cần không?)

 • Would you prefer to tát pay with credit thẻ, cash or cheque? (Bạn ham muốn giao dịch vì thế thẻ tín dụng thanh toán, chi phí mặt mũi hoặc vì thế séc?)

Nhiều các bạn vướng mắc Pay for or Pay to tát thì hẳn những bạn đã sở hữu cho bản thân câu vấn đáp rồi chứ? Giới kể từ chuồn với Pay đem Pay back, pay in, pay down,... tuy nhiên không tồn tại Pay to tát các bạn nhé!

3. Cách người sử dụng pay vô giờ đồng hồ Anh

Cách người sử dụng phổ biến nhất của động kể từ Pay vô giờ đồng hồ Anh thông thường là với nghĩa trả chi phí hoặc giao dịch cho 1 loại bạn đặt hàng hoặc một công ty các bạn đang được dùng.

Một điều chúng ta cần thiết cảnh báo cơ là lúc dùng Pay trong những cấu tạo không giống nhau bạn phải phân chia động kể từ Pay sao cho tới phù phù hợp với ngôi nhà ngữ (số không nhiều, số nhiều), thì (hiện bên trên, quá khứ, tương lai), và văn cảnh.

Bạn đem biết quá khứ của Pay là gì không? Nếu không biết thì nên coi cơ hội phân chia động kể từ Pay vô bảng sau nhé!

Động kể từ nguyên vẹn thể

Động danh từ

Quá khứ phân từ

To pay

Paying

Paid

Ví dụ:

 • You have to tát pay extra for better service. (Bạn cần thiết trả thêm vào cho công ty đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

 • Most of the children weren’t paying attention to tát the lesson. (Hầu không còn con trẻ ko để ý cho tới bài học kinh nghiệm.)

 • She still hasn’t paid má the money she owes. (Cô ấy vẫn ko trả lại số chi phí cô ấy nợ tôi.)

Chú ý: Paid là quá khứ phân kể từ của Pay. Do cơ nếu khách hàng đem vướng mắc Paid chuồn với giới kể từ gì thì câu vấn đáp là Pay chuồn với giới kể từ gì thì Paid tiếp tục chuồn với giới kể từ cơ các bạn nhé!

4. Một số cụm kể từ thông thường kèm theo với pay

Sau Khi trả lời được thắc mắc Pay chuồn với giới kể từ gì và nắm được cách sử dụng Pay vô Tiếng Anh, chúng ta hãy cũng LangGo ‘bỏ túi’ tăng một trong những cụm kể từ thông thường kèm theo với Pay nhé!

To pay a visit: cho tới thăm

Ví dụ:

 • President Joe Biden paid a visit to tát Vietnam last year. (Năm ngoái Tổng thống Joe Biden cho tới thăm hỏi VN.)

 • I’ll pay you a visit when I come back to tát our hometown. (Tôi sẽ tới thăm hỏi các bạn Khi tôi quay trở lại quê ngôi nhà.)

một số cụm kể từ hoặc ho xung xung quanh động kể từ Pay

Cùng học tập một trong những cụm kể từ hoặc ho xung xung quanh động kể từ Pay nhé!

To pay someone a compliment: ca ngợi ngợi, ca tụng ai

Ví dụ:

 • If you pay a compliment to tát somebody everyday, your life will become better. (Nếu các bạn ca ngợi ai cơ mỗi ngày, cuộc sống đời thường của các bạn sẽ trở thành đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

 • My son was happy to tát be paid a compliment by his teacher yesterday. (Con trai tôi vô cùng sướng Khi được giáo viên ca ngợi ngày ngày hôm qua.)

To pay attention to tát something/someone: để ý cho tới ai/cái gì

Ví dụ:

 • He wasn’t paying attention to tát what his mother was saying. (Anh ấy ko để ý cho tới những gì u anh ấy phát biểu.)

 • It’s necessary to tát pay attention to tát environmental issues. (Chú ý cho tới những yếu tố môi trường xung quanh là vô cùng quan trọng.)

To pay tribute to tát someone/something: bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ với ai

Ví dụ:

 • Mr president paid tribute to tát what she had done for the society. (Tổng thống phân trần lòng kính trọng với những gì cô ấy đã từng cho tới xã hội.)

 • I pay tribute to tát the tireless efforts of Vietnam’s health workforce. (Tôi phân trần lòng kính trọng với nỗ lực không ngừng nghỉ ngủ của lực lượng nó tế VN.)

To pay a call: gọi điện

Ví dụ:

 • He paid má a gọi when I was in the historical museum. (Anh ấy gọi tôi Khi tôi đang được ở kho lưu trữ bảo tàng lịch sử hào hùng.)

 • If you leave your address, I’ll pay you a gọi when my husband comes trang chính. (Nếu các bạn nhằm lại vị trí, tôi tiếp tục gọi cho chính mình Khi ông chồng tôi về ngôi nhà.)

To pay your respects to tát someone: phân trần lòng kính trọng

Ví dụ:

 • A crowd of fans gathered to tát pay their respects to tát the dead man who was once a famous footballer. (Một chỗ đông người độc giả vẫn tụ tập luyện nhằm phân trần lòng kính trọng với những người con trai vẫn rơi rụng, người từng là 1 trong những cầu thủ đá bóng phổ biến.)

 • Many people came to tát pay their last respects to tát my grandfather. (Rất nhiều người đang đi tới đám tang và phân trần lòng kính trọng với ông của tôi.)

To pay one’s way: tự động trả tiền

Ví dụ:

 • I decided to tát pay my way through college. (Tôi ra quyết định tự động chi trả chi phí học tập ĐH của tôi.)

To pay through the nose: cần trả giá bán quá giắt cho 1 cái gì cơ ko đáng

Ví dụ:

 • We paid through the nose to tát buy that coat. (Chúng tôi vẫn mua sắm cái áo khóa ngoài cơ với giá bán giắt hạn chế cổ.)

 • They don't lượt thích paying through the nose for their food when eating out. (Họ không thích cần ăn món ăn với giá bán hạn chế cổ Khi chuồn ăn ngoài.)

To pay a/the penalty/price for something/doing something: trả giá

Ví dụ:

 • My brother looked tired this morning. I think he's paying the penalty for playing games overnight. (Em trai tôi nom mệt rũ rời vô sáng sủa ni. Tôi suy nghĩ này đó là cái giá bán nó cần trả vì thế thức tối chơi trò chơi.)

 • I believe that any inconvenience is a price worth paying for staying in such a stunning house. (Tôi tin yêu rằng được sinh sống vô một mái ấm tuyệt đẹp nhất như vậy này thì trả cái giá bán nào thì cũng xứng đáng.)

collocation và idioms với động kể từ Pay

Có thật nhiều collocation và idioms với động kể từ Pay nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể dùng vô bài bác thi đua IELTS

To pay heed to tát someone/something: để ý cẩn trọng cho tới ai/cái gì

Ví dụ:

 • Some students paid no heed to tát their teacher’s warnings. (Một vài ba học viên ko để ý cho tới những cảnh bảo của nhà giáo.)

 • Employers should pay heed to tát their employees’ productivity. (Người mướn làm việc nên để ý cho tới năng suất thao tác của nhân viên cấp dưới.)

Not pay somebody/something any mind: không để ý cho tới ai/cái gì

Ví dụ:

 • Our teacher calls his names sometimes, but he doesn't pay her any mind. (Giáo viên của công ty chúng tôi thỉnh phảng phất gọi thương hiệu anh ấy, tuy nhiên anh ấy chẳng buồn để ý cho tới giáo viên.)

To pay good money for something: chi nhiều chi phí cho tới cái gì cơ ko xứng đáng

Ví dụ:

Xem thêm: ca cao tiếng anh là gì

 • My mother paid good money for this sweater, and look at it now, it's shrunk! (Mẹ của tôi vẫn chi nhiều chi phí vô cái áo len ấm này, và lúc này nom nó này, nó bị thu nhỏ lại rồi!)

Trong nội dung bài viết bên trên LangGo vẫn khiến cho bạn tổ hợp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cầm có thể với động kể từ Pay như khái niệm, cấu tạo, cách sử dụng, quá khứ của Pay gần giống vấn đáp thắc mắc Pay chuồn với giới kể từ gì nhưng mà tất cả chúng ta vẫn đề ra ở đầu bài học kinh nghiệm.

Hy vọng rằng những kiến thức và kỹ năng về Pay chuồn với giới kể từ gì nhưng mà IELTS LangGo mang lại qua quýt nội dung bài viết sẽ tiến hành các bạn áp dụng đúng mực vô bài bác tập luyện và vô tiếp xúc. Hình như, các bạn cũng rất có thể dò thám hiểu tăng về những ngôi nhà điểm ngữ pháp IELTS bên trên trang web IELTS LangGo nhé.