particularly là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /pər.ˈtɪ.kjə.lɜː/
Hoa Kỳ[pər.ˈtɪ.kjə.lɜː]

Tính từ[sửa]

particular /pər.ˈtɪ.kjə.lɜː/

Xem thêm: connectivity là gì

Bạn đang xem: particularly là gì

 1. Đặc biệt, quánh thù; đơn nhất, riêng lẻ.
  for no particular reason — ko vì thế nguyên nhân gì quánh biệt
  of no particular importance — không tồn tại vai trò quánh biệt
  a particular case — một tình huống cá biệt
  in particular — quánh biệt
 2. Tường tận, chi tiết, cụ thể.
  a full and particular account — phiên bản trần thuật khá đầy đủ và tường tận
 3. Kỹ lưỡng, cặn kẽ, câu nệ cho tới từng cụ thể.
  to be particular in one's speech — kỹ lưỡng nhập cơ hội trình bày năng
 4. Khó tính, khảnh, cảnh vẻ (trong cơ hội ăn diện... ).
  too particular about what (as to lớn what) one eats — vượt lên khảnh ăn

Danh từ[sửa]

particular /pər.ˈtɪ.kjə.lɜː/

 1. Chi tiết.
  to go (enter) into particulars — cút sâu sắc nhập chi tiết
 2. Đặc biệt đặc trưng.
  fog is a London particular — sương quáng gà là 1 trong Điểm lưu ý của Luân-đôn
 3. (Số nhiều) Bản trần thuật cụ thể.

Tham khảo[sửa]

 • "particular", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)