pass on nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: pass on nghĩa là gì


Cụm động kể từ Pass on sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Pass on

Ý nghĩa của Pass on là:

 • Gửi lời nhắn, thông điệp mang đến ai cơ

Ví dụ cụm động kể từ Pass on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pass on:

 
- I'll PASS the message ON you when she gets here.
Tôi tiếp tục nhắn tin nhắn cho mình khi cô ấy cho tới trên đây.

Nghĩa kể từ Pass on

Ý nghĩa của Pass on là:

 • Từ chối điều chào hoặc thời cơ

Ví dụ cụm động kể từ Pass on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pass on:

 
- I think I'll PASS ON dinner tonight- I'm not hungry.
Tôi nghĩ về tôi tiếp tục kể từ chối điều chào bữa tối ni - tôi ko đói.

Nghĩa kể từ Pass on

Ý nghĩa của Pass on là:

 • Chết, mệnh chung

Ví dụ cụm động kể từ Pass on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pass on:

 
- Her husband PASSED ON last year.
Chồng cô ấy tiếp tục mệnh chung năm ngoái.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Pass on bên trên, động kể từ Pass còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Pass around

 • Cụm động từ Pass as

 • Cụm động từ Pass away

 • Cụm động từ Pass by

 • Cụm động từ Pass down

 • Cụm động từ Pass for

 • Cụm động từ Pass off

 • Cụm động từ Pass on

  Xem thêm: incontinence là gì

 • Cụm động từ Pass on to

 • Cụm động từ Pass out

 • Cụm động từ Pass over

 • Cụm động từ Pass round

 • Cụm động từ Pass through

 • Cụm động từ Pass to

 • Cụm động từ Pass up


Trang trước

Trang sau  

p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: prod là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất