pattern là gì

/'pætə(r)n/

Thông dụng

Danh từ

Gương khuôn mẫu, khuôn mẫu mực
a pattern of virtues
một sang trọng về đức hạnh
Mẫu mặt hàng, khuôn mẫu vải
a book of tweed patterns
một cuốn sách khuôn mẫu mặt hàng vải vóc túyt
Mẫu hình
the pattern of economic decline in Britain
mẫu hình suy thoái và phá sản tài chính ở Anh
Mẫu, quy mô, kiểu; khuôn mẫu
a bicycle of an old pattern
cái xe đạp điện loại cũ
Hoa văn, khuôn mẫu vẽ (trên vải vóc, thảm, rèm lấp cửa ngõ...)
a checked pattern
mẫu kẻ dù vuông
a Paisley pattern
mẫu kẻ cánh hoa
(hàng không) lối chỉ dẫn hạ cánh
(quân sự) sơ đồ dùng ném bom, sơ đồ dùng phun phá

Ngoại động từ

( + after, uopn) lấy thực hiện loại mẫu
Trang trí vị khuôn mẫu vẽ, tô điểm với hoa văn
( + oneself/something on somebody/something) học theo ai/cái gì; lấy vật gì thực hiện khuôn mẫu cho tới ai/cái gì

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Mẫu, loại, quy mô, quánh tuyến, biểu đồ dùng, đồ dùng thị

Dệt may

hoa văn trang trí

Toán & tin

mẫu; dạng
pattern of caculation
sơ đồ dùng tính toán
pattern of recognition
nhận dạng
flow pattern
dạng dòng
geometric pattern
mô hình hình học
noise pattern
(điều khiển học tập ) dạng ồn
wave pattern
dạng sóng

Xây dựng

biển đề tên
biểu đò
graphic pattern
mẫu biểu đồ
đế ngưỡng
mẫu (sản phẩm)
vân hoa

Y học

mẫu, bạn dạng mẫu

Điện lạnh

hình (ảnh)
flow pattern
hình hình họa dòng

Kỹ thuật cộng đồng

bản móng
biểu đồ
directivity pattern
biểu đồ dùng phía tính
eye pattern
biểu đồ dùng mắt
eye-shape pattern
biểu đồ dùng dạng mắt
graphic pattern
mẫu biểu đồ
reflection pattern
biểu đồ dùng phản xạ
hình
air circulating pattern
mồ hình tuần trả gió
air circulation pattern
mô hình tuần trả gió
air traffic pattern
mẫu hình ko lưu
Answer Detection Pattern (ADP)
mô hình vạc hiện tại trả lời
balanced motion pattern
mẫu hình động cân nặng bằng
band pattern
mô hình vùng
bar pattern
hình khuôn mẫu màu
bar pattern
hình khuôn mẫu sọc
bar pattern
hình khuôn mẫu thanh
bit pattern
mô hình bit
box-pattern
hình hộp
breaking pattern
mô hình mặt mũi đứt gãy
breaking pattern
mô hình đập phá hủy
code pattern
mô hình mã
color pattern
hình khuôn mẫu đem màu
crack pattern
dạng tạo hình vết nứt
dendritic pattern
mô hình dạng cây
desktop pattern
mẫu hình mặt-bàn-viết
diamond cut pattern
mẫu tách hình thoi
diamond pattern
mô hình kim cương
diffraction pattern
hình nhiễu xạ
diffusion pattern
mô hình nhiễu xạ
digital pattern
mô hình (bằng) số
Dot Pattern (DP)
mô hình chấm chấm
drainage pattern
mô hình bay nước
electronic test pattern
hình khuôn mẫu test năng lượng điện tử
energy pattern factor
hệ số quy mô năng lượng
equilibrium radiation pattern
mẫu hình phản xạ cân nặng bằng
error pattern
cấu hình sai số
eye diagram pattern
dạng giải đồ dùng (hình) mắt
far-field diffraction pattern
hình nhiễu xạ ngôi trường xa
far-field pattern
hình khuôn mẫu ngôi trường xa
far-field radiation pattern
hình phản xạ ngôi trường xa
fill pattern
mô hình điền đầy
flood distribution pattern
mô hình phân bổ loại lũ
flood pattern
mô hình lũ
flow distribution pattern
mô hình phân bổ loại chảy
flow pattern
hình hình họa dòng
flow pattern
mô hình dòng
flow pattern
mô hình loại chảy
fracture pattern
mô hình đứt gãy
Fraunhofer diffraction pattern
hình nhiễm xạ Fraunhofer
Fresnel diffraction pattern
hình nhiễm xạ Fresnel
full color-pattern
mẫu hình-màu đầy
geometric pattern
mô hình hình học
geometric pattern
mô hình học
insert pattern
hình lồng
interference pattern
hình gửi gắm thoa
inverted pattern accumulator
vùng chứa chấp quy mô treo
Laue pattern
hình nhiễu xạ Laue
loading pattern
mô hình tải
logic pattern
mô hình logic
master pattern
mô hình chủ
model pattern
mô hình
Moire pattern
mẫu hình Moire
morphological pattern
mẫu hình dáng học
mosaic pattern tile
ngói lợp ghép hình
near-field diffraction pattern
hình nhiễu xạ ngôi trường gần
near-field pattern
hình phản xạ ngôi trường gần
pattern for casting
mô hình đúc
pattern generation
sự tạo nên hình mẫu
pattern generator
máy tạo nên hình mẫu
pattern generator
máy test hình mẫu
pattern maker
thợ thực hiện tế bào hình
pattern of flow
dòng hình thủy động
population distribution pattern
mô hình phân bổ dân cư
radar scan pattern
hình quét tước rađa
radial drainage pattern
mô hình thải nước lan tia
radial drainage pattern
mô hình thải nước xuyên tâm
rain distribution pattern
mô hình phân bổ mưa
reproducing pattern milling machine
máy phay chép hình thực hiện nguyên hình (mô hình)
ring-pattern village development
sự thi công xã hình tròn
screen pattern
mẫu hình lưới chắn
section of a test pattern
vùng hình mũi (bia chi phí ảnh)
spatial pattern
hình khuôn mẫu ko gian
spindle-pattern village development
sự thi công xã hình thoi
squares pattern
hình khuôn mẫu khuôn vuông
standard pattern
mô hình chuẩn
stationary wave pattern
mô hình sóng dừng
streamline pattern
mô hình lối dòng
stress pattern
hình khuôn mẫu ứng suất
superlattice nanowire pattern
hình chão nanô siêu mạng
test pattern
hình chỉnh máy
test pattern
hình chuẩn chỉnh kiểm tra
two-color pattern
mẫu hình nhì mẫu
weather pattern
hình thái synop
weather pattern
mô hình thời tiết
hình dạng
dendritic pattern
mô hình dạng cây
hình mẫu
bar pattern
hình khuôn mẫu màu
bar pattern
hình khuôn mẫu sọc
bar pattern
hình khuôn mẫu thanh
color pattern
hình khuôn mẫu đem màu
electronic test pattern
hình khuôn mẫu test năng lượng điện tử
far-field pattern
hình khuôn mẫu ngôi trường xa
full color-pattern
mẫu hình-màu đầy
pattern generation
sự tạo nên hình mẫu
pattern generator
máy tạo nên hình mẫu
pattern generator
máy test hình mẫu
spatial pattern
hình khuôn mẫu ko gian
squares pattern
hình khuôn mẫu khuôn vuông
stress pattern
hình khuôn mẫu ứng suất
hình trang trí
hình vẽ
chân cột
hoa văn
kết cấu
khuôn
joint line of pattern
đường tháo dỡ khuôn
mold pattern
mẫu đúc khuôn
mould pattern
mẫu đúc khuôn
pattern bending
sự uốn nắn theo đòi khuôn
pattern draw molding machine
máy thực hiện khuôn đem khuôn mẫu rút
pattern sensitive fault
lỗi vô khuôn
reproducing pattern milling machine
máy phay chép hình thực hiện nguyên hình (mô hình)
squares pattern
hình khuôn mẫu khuôn vuông
khuôn mẫu
reproducing pattern milling machine
máy phay chép hình thực hiện nguyên hình (mô hình)
kiến trúc
kiểu
attack pattern
kiểu tấn công
female pattern alopecia
rụng tóc kiều phụ nữ
floor covering in herring bone pattern
ván lát sàn loại chéo cánh lá dừa
grid pattern
kiểu sườn lưới
pattern interior style
kiểu phía vô mẫu
pattern style
kiểu dáng
trea pattern
kiểu hoa lá lốp xe
trea pattern
kiểu talông
kiểu dáng
đặc tuyến
cardioid pattern
đặc tuyến cacđioit
directivity pattern
đặc tuyến phía tính
dạng
automated pattern recognition
dự nhận dạng tự động động
binary pattern
dạng nhị phân
bit pattern
dạng bit
bit pattern
dạng khuôn mẫu bit
case-pattern ceiling
trần (dạng) dù ngăn
crack pattern
dạng tạo hình vết nứt
dendritic pattern
mô hình dạng cây
electronic pattern generator
bộ tạo nên dạng năng lượng điện tử
eye diagram pattern
dạng giải đồ dùng (hình) mắt
eye-shape pattern
biểu đồ dùng dạng mắt
flow pattern
dạng dòng
ignition pattern
dạng xung tiến công lửa
low pattern
dạng dòng
noise pattern
dạng ồn
noise pattern
dạng ồn, dạng nhiễu
pattern of recognition
nhận dạng
pattern of recognition
mẫu nhận dạng
pattern recognition
nhận dạng mẫu
pattern recognition
nhận dạng
pattern recognition
sự nhận dạng
pattern recognition
sự nhận dạng mẫu
pattern recognition programming
chương trình hóa việc nhận dạng
pattern style
kiểu dáng
pictorial pattern recognition
nhận dạng khuôn mẫu ảnh
reference ignition pattern
dạng xung chuẩn chỉnh tiến công lửa
round edgewise pattern instrument
dụng cụ đo biến tấu tròn
speech pattern
phổ (dạng mẫu) giọng nói
spray pattern
dạng tia sơn
wave pattern
dạng sóng
đế
đế cột
đồ thị
dưỡng
grinding pattern
dưỡng mài
pattern table
bàn gá dưỡng
ngưỡng cửa
lưới
grid pattern
kiểu sườn lưới
grid pattern
mẫu lưới
principal stress trajectory pattern
mạng lưới tiến trình ứng suất chính
screen pattern
mẫu hình lưới chắn
stream pattern
sơ đồ dùng lưới sông
giản đồ
directivity pattern
giản đồ dùng phía tính
equilibrium radiation pattern
giản đồ dùng phía sóng cân nặng bằng
near-field radiation pattern
giản đồ dùng phản xạ ngôi trường gần
peaks of a cross-polarized pattern
các đỉnh của giản đồ dùng đối cực
polar radiation pattern
giản đồ dùng phản xạ đem vô cùng (của ăng ten)
radiation pattern
giản đồ dùng bức xạ
bạc dẫn
mẫu

Giải quí EN: A plan, model, or size vĩ đại be followed in some action or process; specific uses include: 1. an article or specimen made for the purpose of copying it vĩ đại produce similar articles.an article or specimen made for the purpose of copying it vĩ đại produce similar articles.2. specifically, a full-sized model used vĩ đại render the mold in casting metal or thermoplastics.specifically, a full-sized model used vĩ đại render the mold in casting metal or thermoplastics..

Xem thêm: receptionist là gì

Bạn đang xem: pattern là gì

Giải quí VN: Một sơ đồ dùng, khuôn mẫu phù phù hợp với một sinh hoạt hoặc tiến độ, dùng cho tới mục đich: 1. một khuôn mẫu hay như là một vật được sản xuất cho 1 mục tiêu sao chép nó trong công việc đưa đến vật loại nhì, 2 một khuôn mẫu đầy đủ áp bịa vô khuôn trong công việc đúc sắt kẽm kim loại hoặc vật liệu bằng nhựa mềm giá.

mô hình
air circulating pattern
mồ hình tuần trả gió
air circulation pattern
mô hình tuần trả gió
Answer Detection Pattern (ADP)
mô hình vạc hiện tại trả lời
band pattern
mô hình vùng
bit pattern
mô hình bit
breaking pattern
mô hình mặt mũi đứt gãy
breaking pattern
mô hình đập phá hủy
code pattern
mô hình mã
dendritic pattern
mô hình dạng cây
diamond pattern
mô hình kim cương
diffusion pattern
mô hình nhiễu xạ
digital pattern
mô hình (bằng) số
Dot Pattern (DP)
mô hình chấm chấm
drainage pattern
mô hình bay nước
energy pattern factor
hệ số quy mô năng lượng
fill pattern
mô hình điền đầy
flood distribution pattern
mô hình phân bổ loại lũ
flood pattern
mô hình lũ
flow distribution pattern
mô hình phân bổ loại chảy
flow pattern
mô hình dòng
flow pattern
mô hình loại chảy
fracture pattern
mô hình đứt gãy
geometric pattern
mô hình hình học
geometric pattern
mô hình học
inverted pattern accumulator
vùng chứa chấp quy mô treo
loading pattern
mô hình tải
logic pattern
mô hình logic
master pattern
mô hình chủ
pattern for casting
mô hình đúc
pattern maker
thợ thực hiện tế bào hình
population distribution pattern
mô hình phân bổ dân cư
radial drainage pattern
mô hình thải nước lan tia
radial drainage pattern
mô hình thải nước xuyên tâm
rain distribution pattern
mô hình phân bổ mưa
reproducing pattern milling machine
máy phay chép hình thực hiện nguyên hình (mô hình)
standard pattern
mô hình chuẩn
stationary wave pattern
mô hình sóng dừng
streamline pattern
mô hình lối dòng
weather pattern
mô hình thời tiết
móng
sơ đồ
tấm móng

Kinh tế

hình khuôn mẫu và loại cách
hoa văn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
arrangement , decoration , device , diagram , figure , guide , impression , instruction , markings , mold , motive , original , ornament , patterning , plan , stencil , template , trim , constellation , kind , method , orderliness , sequence , shape , sort , style , system , type , variety , archetype , beau ideal * , copy , criterion , cynosure , ensample , exemplar , mirror , norm , paradigm , paragon , prototype , sample , specimen , standard , beau ideal , example , ideal , cast , configuration , design , motif , order , organization , systematization , systemization , blueprint , characteristic , conformation , delineator , exemplum , modality , model , modus operandi , orthodoxy , precedent , protractor. associatedword: exemplary , regimen , reproduction , schema , stereotype , syndrome , texture , touchstone , yardstick
verb
design , emulate , follow , size , model , mold , order , shape , style , trim , copy , imitate , build , compose , configure , structure , archetype , arrangement , configuration , conformation , diagram , example , exemplar , figure , format , guide , ideal , method , motif , paradigm , plaid , plan , prototype , sample , sequence , specimen , stencil , system , template , trend

Từ trái khoáy nghĩa