pay compliment on something là gì

Advertisement

Compliment” và “Complement” nhì kể từ này được trừng trị âm tương tự nhau tuy nhiên cơ hội ghi chép không giống nhau và ý nghĩa không giống nhau.
Cùng Elight Learning English lần hiểu về ý nghĩa sâu sắc của 2 kể từ này nhé.

Bạn đang xem: pay compliment on something là gì

Compliment /ˈkɒm.plɪ.mənt/ (danh kể từ, động từ)

“Compliment” hoàn toàn có thể là danh kể từ hoặc động kể từ. 

Compliment – danh từ 

Khi là danh kể từ, compliment Tức là điều tuyên dương, là một trong điều comment tích vô cùng về ai cơ hoặc cái gì cơ.

Ví dụ:

 He paid má a compliment on my trang web design skills.
(Anh ấy tuyên dương khả năng kiến thiết trang web của tôi.)

Động kể từ compliment (hoặc cụm kể từ “pay someone a compliment”) Tức là tuyên dương ai cơ.

Ví dụ:

 He complimented má on my trang web design skills.
(Anh ấy tuyên dương khả năng kiến thiết trang web của tôi.)

Xem thêm: homogeneity là gì

Complement /ˈkɒm.plɪ.mənt/ (danh kể từ, động từ)

“Complement” có thể là danh kể từ hoặc động kể từ. 

Complement  – danh từ

Khi là danh kể từ Complement Tức là sự phối kết hợp, sự bổ sung cập nhật hoặc phần được bổ sung cập nhật.

 That necklace is the perfect complement vĩ đại your outfit.
(Sợi dây chuyền sản xuất cơ là việc phối kết hợp hoàn hảo và tuyệt vời nhất với đôi cánh của chị ấy.)

Ví dụ:

The wine is a nice complement vĩ đại the food.
(Rượu là khoản tuyệt hảo nhằm bổ sung cập nhật mang lại vật ăn)

“complement” = danh kể từ.

Xem thêm: rhinoplasty là gì

Complement  – động từ

Nghĩa: té sung

 My business partner and I really complement each other. We make a good team.
(Đối tác marketing và tôi bổ sung cập nhật lẫn nhau. Chúng tôi là một trong group hoàn hảo và tuyệt vời nhất.)

Advertisement