payroll tax là gì

Thuế quĩ lương lậu (tiếng Anh: Payroll tax) là một trong loại thuế tuy nhiên người tiêu dùng làm việc tích lại kể từ chi phí lương lậu của nhân viên cấp dưới và trả mang lại cơ quan chỉ đạo của chính phủ thay cho mang lại nhân viên cấp dưới.

2018-Payroll-Tax-Rates-by-State

Bạn đang xem: payroll tax là gì

Hình minh họa (Nguồn: fitsmallbusiness.com)

Thuế quĩ lương lậu (Payroll tax)

Khái niệm

Thuế quĩ lương nhập giờ đồng hồ Anh là Payroll tax.

Thuế quĩ lương là một trong loại thuế tuy nhiên người tiêu dùng làm việc tích lại kể từ chi phí lương lậu của nhân viên cấp dưới và trả mang lại cơ quan chỉ đạo của chính phủ thay cho mang lại nhân viên cấp dưới. Thuế quĩ lương được xem dựa vào chi phí lương lậu hoặc chi phí công của những người làm việc.

Xem thêm: ring out là gì

Ở đa số những vương quốc, bao hàm cả Hoa Kỳ, tổ chức chính quyền liên bang và một số trong những cơ quan chỉ đạo của chính phủ tè bang group một số trong những kiểu dáng của thuế quĩ lương. Ba group chủ yếu được khấu trừ kể từ chi phí lương lậu ở Hoa Kỳ là An sinh xã hội, công tác bảo đảm nó tế và thuế thu nhập. 

Các khoản thuế quĩ lương lậu được khấu trừ đem năng lực được ghi trở nên từng khoản bên trên cuống phiếu lương lậu của nhân viên cấp dưới. Danh sách được tạo thành từng khoản thông thường chú thích số chi phí và được khấu trừ mang lại thuế liên bang, tè bang và thành phố Hồ Chí Minh, gần giống cho những khoản thanh toán giao dịch của bảo đảm nó tế và An sinh xã hội.

Tại sao nên thu thuế quĩ lương?

Chính phủ dùng những khoản thu từ thuế quĩ lương nhằm tài trợ cho những công tác rõ ràng như An sinh xã hội, nó tế, bồi thông thường thất nghiệp và bồi thông thường cho tất cả những người làm việc. Thông thường tổ chức chính quyền địa hạt thu thuế biên chế nhỏ nhằm lưu giữ và nâng cao hạ tầng và công tác địa hạt, bao hàm những phản xạ viên, gia hạn đường đi bộ, khu dã ngoại công viên và xây đắp lại.

Xem thêm: fluency là gì

Thông thông thường, một người tiêu dùng làm việc đem trách móc nhiệm tài trợ bảo đảm thất nghiệp. Nếu đầy đủ ĐK, một cựu nhân viên cấp dưới rất có thể truy vấn nhập những quĩ này khi hoàn thành việc thực hiện. Tỉ lệ bảo đảm thất nghiệp tuy nhiên người tiêu dùng làm việc tiếp tục trả là không giống nhau tùy từng ngành, tè bang và phí liên bang. Tuy nhiên, cũng đều có một số trong những tè bang đòi hỏi người làm việc góp sức nhập bảo đảm thất nghiệp và tàn tật.

Thuế quĩ lương liên bang bao hàm những khoản góp sức của An sinh xã hội và chỉ hiểm nó tế, tạo ra trở nên Đạo Luật đóng góp thuế bảo đảm xã hội và thuế nó tế mang lại cơ quan chỉ đạo của chính phủ Liên Bang (FICA). Tiền đề cơ bạn dạng của An sinh xã hội và chỉ hiểm nó tế là các bạn trả chi phí mang lại chúng ta nhập khi chúng ta thao tác. Sau cơ, khi về hưu hoặc nhập một số trong những tình huống nó tế chắc chắn, chúng ta cũng có thể đầy đủ ĐK nhằm rút chi phí kể từ những khoản chi phí cơ.

(Tài liệu tham ô khảo: investopedia.com)