pea nghĩa là gì

 • Learn English
 • Apprendre le français
 • 日本語学習
 • 学汉语
 • 한국어 배운다
 • |
 •  
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Đăng nhập
 • |
 • Đăng ký
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Xin chào
 • |
 • Thoát

Từ điển

Dịch văn bản

Bạn đang xem: pea nghĩa là gì

Tất cả kể từ điển

Tra từ

 • Cùng học tập nước ngoài ngữ

  • Học kể từ vựng
  • Nghe trị âm
  • Cụm kể từ giờ Anh thông dụng
  • 3000 kể từ giờ Anh thông dụng
  • Dịch tuy nhiên ngữ
  • Phân tích ngữ pháp
 • Thư viện tài liệu

   • Kỹ năng
   • Các kỳ ganh đua quốc tế
   • Phương pháp học tập Tiếng Anh
   • Ngữ pháp
   • Từ vựng - Từ điển
   • Thành ngữ
   • Tiếng Anh uỷ thác tiếp
   • Dịch thuật
   • Tiếng Anh vỡ lòng
   • Tiếng Anh thường xuyên ngành
   • Các kỳ ganh đua nhập nước
   • Tài liệu khác
   • Bản tin cậy giờ Anh của Lạc Việt

Hỏi đáp nhanh

Gửi

Kết quả

Vietgle Tra từ

Cộng đồng

Bình luận

Từ điển Anh - Việt

Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

pea

[pi:]

|

danh từ

(thực vật học) cây đậu Hà-lan; phân tử đậu Hà-lan

green peas

đậu Hà-lan còn non

split peas

đậu phân tử (đã gọt vỏ trái ngược đi)

lượt thích as two peas /as peas in a pod

Xem thêm: adviser là gì

như like

logo-Lac Viet

©2024 Lạc Việt

 • Điều khoản sử dụng
 • |
 • Liên hệ
 • Trang trở nên viên:
 • Cồ Việt
 • |
 • Tri Thức Việt
 • |
 • Sách Việt
 • |
 • Diễn đàn