peaches nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/pi:tʃ/

Bạn đang xem: peaches nghĩa là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  quả đào

 • (thực vật học) cây khơi ((cũng) peach tree)

  Xem thêm: hawkish là gì

 • (từ lóng) tuyệt phẩm; cô nàng đặc biệt đem duyên

 • động từ

  (từ lóng) truyền tai nhau lẻo, tâu, hót

  Xem thêm: customer base là gì

  Từ ngay sát giống

  peachy peach-blossom impeach impeachment unimpeachable


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản