pearl là gì

/pə:l/

Thông dụng

Danh từ

Đường viền xung quanh dải đăng ten (ở áo gối...)
Hạt trai, ngọc trai
a string of pearls
một chuỗi ngọc trai
Ngọc trai nhân tạo
cultivated pearls
những phân tử ngọc trai nuôi
imitation pearl
hạt trai giả
Vật như thể phân tử ngọc trai (hình dáng vẻ, màu sắc sắc)
pearls of dew on the grass
những giọt sương lung linh như ngọc trai bên trên cỏ
Ngọc quý, tinh tuý (nghĩa bóng)
pearls of wisdom
những kỹ năng quý báu
a pearl among women
một viên ngọc quý vô đám phụ nữ
Viên nhỏ, phân tử nhỏ
(ngành in) chữ cỡ 5

Ngoại động từ

Rắc trở thành những giọt lung linh như phân tử trai
Rê, xay, nghiền (lúa mạch...) trở thành những phân tử nhỏ
Làm mang lại được màu phân tử trai; thực hiện mang lại lung linh như phân tử trai

Nội động từ

Đọng lại trở thành giọt lung linh như phân tử trai (sương...)
Mò ngọc trai

Cấu trúc kể từ

cast pearls before swine
đem đàn gảy tai trâu; lấy hồng dìm mang lại con chuột vọc; lấy phân tử ngọc mang lại ngâu vầy

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

trân châu

Kỹ thuật công cộng

ngọc
crystal-pearl mica paint
sơn mica ngọc trộn lê
mother-of-pearl
chất tạo ra trở thành ngọc trai
pearl lamp
đèn ngọc trai
pearl sinter
tup ngọc trai
pearl-mica paint
sơn mica màu sắc ngọc
ngọc trai

Giải mến EN: A smooth, hard, lustrous, spherical object composed of calcium or mineral aragonite and formed around a foreign irritant in certain mollusks..  .

Xem thêm: zebra đọc tiếng anh là gì

Bạn đang xem: pearl là gì

Giải mến VN: Vật sở hữu dạng cầu, nhẵn, cứng, sắc tố sặc sỡ chứa chấp can xi hoặc khoáng aragonit được tạo hình xung xung quanh kích thích của những động vật hoang dã thân ái mượt.

mother-of-pearl
chất tạo ra trở thành ngọc trai
pearl lamp
đèn ngọc trai
pearl sinter
tup ngọc trai

Kinh tế

tấm đại mạch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
gem , prize , baroque pearl , jewel , lustrous , margaric , margarite , nacre , nacre(mother-of-pearl) , orient , paragon , seed