pendant là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'pendənt/

Bạn đang xem: pendant là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  tua tòn ten (của dây chuyền sản xuất, vòng, xuyến, đèn treo)

 • hoa tai

 • (hàng hải) thừng móc thòng lọng (treo bên trên cột buồm) ((cũng) pennant)

  Xem thêm: line manager là gì

 • (hàng hải) đem đuôi nheo

 • vật như là, vật đối xứng

  to be a pendant đồ sộ...

  là vật đối xứng của...

  Xem thêm: attack là gì

  Từ ngay gần giống

  dependant appendant


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản