pepper là gì

/´pepə/

Thông dụng

Danh từ

Hạt chi, hồ nước tiêu
white pepper
hạt chi trắng
black pepper
hạt chi đen
Cây ớt, trái ngược ớt; trái ngược ớt ngọt (dùng thực hiện rau củ ăn)
cayenne pepper
ớt cayen
(nghĩa bóng) điều chua cay

Ngoại động từ

Rắc chi vô, mang lại ớt vào
Rải lên, rắc lên, ném lên
to pepper something with sand
rải cát lên vật gì
Bắn túi bụi, phun như mưa; tấn công túi bụi
to peppern something with missiles
bắn thương hiệu lửa như mưa vô khuôn mẫu gì
(nghĩa bóng) căn vặn dồn
to pepper someone with questions
hỏi dồn ai
Trừng trừng trị ngặt nghèo khắc

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

hồ chi (hạt nhỏ lửng lơ vô dầu bôi trơn)

Kinh tế

hạt tiêu
rắc tiêu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
bespeckle , besprinkle , dapple , dot , fleck , freckle , mottle , speck , sprinkle , stipple , bombard , cannonade , fusillade , shower

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: pepper là gì

Xem thêm: approximant là gì

NHÀ TÀI TRỢ