peripherals là gì

/pə´rifərəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) chu vi, nước ngoài vi; (thuộc) nước ngoài biên
topics peripheral vĩ đại the main theme
những vấn đề loại yếu ớt vô chủ thể chính
peripheral zones
những vùng nước ngoài vi

Danh từ

thiết bị xuất nhập

Y học

thuộc nước ngoài vi, nằm trong ngoài biên

Kỹ thuật công cộng

biên
peripheral border node
nút nước ngoài biên
peripheral celocity
vận tốc biên
peripheral equipment
thiết bị nước ngoài biên
peripheral grinding
sự giũa ở biên
peripheral nervous system
hệ thần kinh trung ương nước ngoài biên
peripheral rib
gờ theo đuổi biên
peripheral speed
tốc phỏng ở biên
peripheral unit
thiết bị nước ngoài biên
peripheral velocity
tốc phỏng biên
ngoại biên
peripheral border node
nút nước ngoài biên
peripheral equipment
thiết bị nước ngoài biên
peripheral nervous system
hệ thần kinh trung ương nước ngoài biên
peripheral unit
thiết bị nước ngoài biên
ngoài cùng
peripheral electron
electron ngoài cùng
ngoại vi
(computer) peripheral
thiết bị nước ngoài vi
fast peripheral
thiết bị nước ngoài vi nhanh
input peripheral
thiết bị nước ngoài vi vào
Integrated Peripheral (IP)
thiết bị nước ngoài vi tổng hợp
Intelligent Peripheral (AIN) (IP)
Thiết bị nước ngoài vi lanh lợi (AIN)
Intelligent Peripheral Equipment Model (Nortel) (IPEM)
Mẫu trang bị nước ngoài vi lanh lợi (Nortel)
Intelligent Peripheral Interface (IPI)
giao diện nước ngoài vi thông minh
Intelligent Peripheral Node (IPN)
nút nước ngoài vi thông minh
JEPS (jobentry peripheral services)
các công ty nước ngoài vi nhập công việc
job entry peripheral service
dịch vụ nước ngoài vi nhập công việc
job entry peripheral services (JEPS)
các công ty nước ngoài vi nhập công việc
Multi-Function Peripheral/Product (MFP)
Thiết bị nước ngoài vi/Sản phẩm nhiều chức năng
MultiFunction Peripheral Interface (MFPI)
giao diện trang bị nước ngoài vi nhiều chức năng
MultiFunction Peripheral Language (MFPL)
ngôn ngữ nước ngoài vi nhiều chức năng
output peripheral
thiết bị nước ngoài vi ra
PCL (Peripheralcomponent interface)
giao diện bộ phận nước ngoài vi
PCL local bus (peripheralcomponent interconnect local bus)
đường truyền dẫn toàn thể nối bộ phận nước ngoài vi
PDIR (peripheraldata mix information record)
bản ghi vấn đề tập luyện tài liệu nước ngoài vi
PEM (Peripheralequipment manufacturer)
nhà tạo ra trang bị nước ngoài vi
peripheral allocation table
bảng cấp phép nước ngoài vi
peripheral buffer
bộ đệm nước ngoài vi
peripheral buffer
vùng đệm nước ngoài vi
Peripheral Bus Computer (PBC)
máy tính với bus nước ngoài vi
peripheral clearance
khe hở nước ngoài vi
peripheral component interconnect local bus (PCIlocal bus)
đường truyền dẫn toàn thể nối bộ phận nước ngoài vi
Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
nhóm xã hội quyền lợi và nghĩa vụ quan trọng về links những bộ phận nước ngoài vi
peripheral component interface (PCI)
giao diện bộ phận nước ngoài vi
peripheral computer
máy tính nước ngoài vi
Peripheral Computer Interface (PCI)
giao diện PC nước ngoài vi
peripheral control routine
thủ tục tinh chỉnh nước ngoài vi
peripheral control unit
đơn vị tinh chỉnh nước ngoài vi
peripheral control unit (PCU)
thiết bị tinh chỉnh nước ngoài vi
peripheral data mix information record (PDIR)
bản ghi vấn đề tập luyện tài liệu nước ngoài vi
Peripheral Data Storage Processor (PDSP)
bộ xử lý tàng trữ tài liệu nước ngoài vi
peripheral device
thiết bị nước ngoài vi
peripheral driver
bộ tinh chỉnh nước ngoài vi
peripheral equipment
trang bị ở nước ngoài vi
Peripheral Equipment (PE)
thiết bị nước ngoài vi
peripheral equipment manufacturer (PEM)
nhà tạo ra trang bị nước ngoài vi
peripheral fault
đứt gãy nước ngoài vi
peripheral fuel assembly
cụm nhiên liệu nước ngoài vi
peripheral gas
khí nước ngoài vi
Peripheral gateway (PG)
cổng nước ngoài vi
peripheral host node
nút ngôi nhà nước ngoài vi
peripheral interface
giao diện nước ngoài vi
Peripheral Interface Adapter (PIA)
bộ kết hợp skin nước ngoài vi
peripheral interface adapter (PLA)
bộ tương phù hợp skin nước ngoài vi
peripheral interface channel
kênh skin nước ngoài vi
peripheral limit
giới hạn nước ngoài vi
peripheral link
liên kết nước ngoài vi
peripheral logical unit
thiết bị logic nước ngoài vi
peripheral management
sự vận hành nước ngoài vi
peripheral memory
bộ ghi nhớ nước ngoài vi
peripheral module
môđun nước ngoài vi
peripheral moraine
băng tích nước ngoài vi
peripheral neuralgia
đau rễ thần kinh nước ngoài vi
peripheral node
nút nước ngoài vi
peripheral nucleon
nuclon nước ngoài vi
peripheral operation
thao tác nước ngoài vi
Peripheral Order Buffer (POB)
bộ đệm mệnh lệnh nước ngoài vi
peripheral physical unit (peripheralPU)
đơn vị vật lý cơ nước ngoài vi
peripheral pressure
áp lực nước ngoài vi
peripheral processing
sự xử lý nước ngoài vi
peripheral processing unit
bộ xử lý nước ngoài vi
peripheral processing units (PPU)
các trang bị xử lý nước ngoài vi
peripheral processor
bộ xử lý nước ngoài vi
peripheral PU (peripheralphysic unit)
đơn vị vật lý cơ nước ngoài vi
Peripheral Pulse Distributor (PPD)
bộ phân bổ xung nước ngoài vi
peripheral scotoma
điểm tối nước ngoài vi, ám điểm nước ngoài vi
peripheral skirt
gờ nước ngoài vi
peripheral subsystem
hệ thống con cái nước ngoài vi
Peripheral Subsystem Interface (PSI)
giao diện khối hệ thống con cái nước ngoài vi
peripheral tư vấn computer
máy tính tương hỗ nước ngoài vi
Peripheral System Interconnect (PSI)
liên kết những khối hệ thống nước ngoài vi
peripheral transfer
sự fake nước ngoài vi
peripheral unit
đơn vi nước ngoài vi
Peripheral Unit Controller (PUC)
bộ tinh chỉnh khối nước ngoài vi
peripheral vascular spasm
co thắt mạch nước ngoài vi
PLA (peripheralinterface adapter)
bộ tương phù hợp skin nước ngoài vi
Remote Peripheral Equipment (RPE)
thiết bị nước ngoài vi đặt điều xa
slow peripheral
thiết bị nước ngoài vi chậm
Small Peripheral Controller (SPC)
bộ tinh chỉnh nước ngoài vi nhỏ
thiết bị nước ngoài vi

Giải mến VN: Một trang bị, như máy in hoặc ổ đĩa, được nối với PC và tự PC bại tinh chỉnh, tuy nhiên ở ngoài đơn vị chức năng xử lý trung tâm ( CPU) của dòng sản phẩm tính.

fast peripheral
thiết bị nước ngoài vi nhanh
input peripheral
thiết bị nước ngoài vi vào
Integrated Peripheral (IP)
thiết bị nước ngoài vi tổng hợp
Intelligent Peripheral (AIN) (IP)
Thiết bị nước ngoài vi lanh lợi (AIN)
Intelligent Peripheral Equipment Model (Nortel) (IPEM)
Mẫu trang bị nước ngoài vi lanh lợi (Nortel)
Multi-Function Peripheral/Product (MFP)
Thiết bị nước ngoài vi/Sản phẩm nhiều chức năng
MultiFunction Peripheral Interface (MFPI)
giao diện trang bị nước ngoài vi nhiều chức năng
output peripheral
thiết bị nước ngoài vi ra
PEM (Peripheralequipment manufacturer)
nhà tạo ra trang bị nước ngoài vi
peripheral equipment manufacturer (PEM)
nhà tạo ra trang bị nước ngoài vi
Remote Peripheral Equipment (RPE)
thiết bị nước ngoài vi đặt điều xa
slow peripheral
thiết bị nước ngoài vi chậm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
beside the point , borderline , exterior , external , incidental , inessential , irrelevant , minor , outer , outermost , perimetric , secondary , superficial , surface , tangential , unimportant , circumferential , distal , distant , marginal , peripheric

Từ trái khoáy nghĩa