phá sản tiếng anh là gì

Phép dịch "phá sản" trở nên Tiếng Anh

bankrupt, crash, bankruptcy là những bạn dạng dịch số 1 của "phá sản" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Nếu anh ko buôn bán điểm này mang đến tôi, anh sẽ ảnh hưởng vỡ nợ. ↔ If you don't sell vĩ đại bầm, you're going vĩ đại go bankrupt.

 • Nếu anh ko buôn bán điểm này mang đến tôi, anh sẽ ảnh hưởng phá sản.

  Bạn đang xem: phá sản tiếng anh là gì

  If you don't sell vĩ đại bầm, you're going vĩ đại go bankrupt.

 • Toàn cỗ chiến dịch bị phá sản, dịch bức rét lại nối tiếp hoành hành,

  The whole chiến dịch crashed, malaria resurged back,

 • Nếu lắc đầu buôn bán, lou, anh tiếp tục phá sản.

  And if you don't sell, Lou, you're in bankruptcy.

  • break
  • bust
  • go
  • go bankrupt
  • ruin
  • smash
  • failure
  • to go bankrupt
  • go bust
 • Glosbe

 • Google

 • legal status of a person or other entity that cannot repay the debts it owes vĩ đại creditors

  Nếu lắc đầu buôn bán, lou, anh tiếp tục phá sản.

  And if you don't sell, Lou, you're in bankruptcy.

 • bankruptcy · crash · failing · failure · insolvency · ruin · ruination · smash · smash-up

 • bankrupt

 • break

 • ruin

 • bankrupt · fail

 • Bankruptcy

 • bankrupt · ruin · ruinous · smash

Chủ tịch Bill Ford vẫn tuyên tía rằng "phá sản ko cần là 1 trong những lựa chọn".

Chairman Bill Ford has stated that "bankruptcy is not an option".

Bố phá sản rồi.

Dad's broke.

Vậy plan của tớ nhằm bắt sát nhân Mill Creek bị phá sản vì chưng Người trống rỗng tuếch?

So our plan vĩ đại catch the Mill Creek killer was ruined by the Hollow Man?

Nếu lắc đầu buôn bán, lou, anh tiếp tục phá sản.

And if you don't sell, Lou, you're in bankruptcy.

Không may là, ko lâu tiếp sau đó công ty lớn phá sản.

Unfortunately, not very long afterwards the company went out of business.

Phá sản, đơn thân, người domain authority Trắng.

Broke, single, white lady.

Chrysler đang được bên trên bờ vực phá sản.

Chrysler was on the verge of bankruptcy.

Nhưng không tồn tại ai thèm gọi mang đến tớ... khi tớ bị phá sản.

But not one of them called bầm when I went bankrupt.

Xem thêm: bigger là gì

Việc thỏa thuận hợp tác với CCC bị kết thúc đẩy nhập năm 1970, khi công ty lớn này bị phá sản.

The arrangement with CCC continued until 1970, when the company went out of business.

Anh thắng rất nhiều rồi, tôi phá sản mất

You are winning too much, I'll go bust

Liệu bọn họ với lúc nào tuyên tía phá sản không?

Do they ever declare bankruptcy?

Tuy nhiên, Cabra Estates vẫn thâu tóm về Marler năm 1989, sau cùng bị phá sản năm 1992.

Cabra Estates, however, which had purchased Marler in 1989, were eventually bankrupted in the property market crash of 1992.

Phá sản, chả làm những gì.

He's broke, don't bởi shit.

Tuy nhiên nền Cộng hòa vẫn phá sản, và Hội đồng bất lực ko lấy được lòng dân Pháp.

The Republic, however, was bankrupt and the ineffective Directory was unpopular with the French population.

Tuy nhiên, cho tới mon 9/2013, đề án coi như vẫn phá sản.

However, by April 2009, the khuyến mãi appeared vĩ đại have faltered.

Bốn năm tiếp theo một ngân hàng nhưng mà mái ấm gia đình ông gửi tiết kiệm chi phí bị phá sản.

Four years later a ngân hàng in which the family's savings were invested became bankrupt.

Kế hoạch của quân đức bị phá sản.

German counter-offensive was foiled.

Chuyện ê rất có thể thực hiện plan của tớ phá sản

The one thing that can ruin my plans.

Năm 1975, một người phá sản, bị tiêu diệt vì thế khó thở trong lúc thực hiện ca tối ở quầy Fotomat.

1975, a broken man, suffocated while working the night shift in a Photomat booth.

Nếu ko lúc nào lựa chọn giắt nợ, thì những em tiếp tục rất có thể tách bị phá sản!

If you never choose vĩ đại go into debt, you will avoid the possibility of bankruptcy!

Chúng tôi vẫn trọn vẹn phá sản.

We're completely bankrupt.

Đến Lễ Phục Sinh cô tiếp tục phá sản thôi.

You'll be out of business by Easter.

Phúc lợi xã hội đang làm mang đến tất cả chúng ta phá sản.

Entitlements are bankrupting us.

Ông đã biết thành phá sản, khuyến nghị, và kiệt mức độ."

Xem thêm: be fond of là gì

He was bankrupt, discouraged, and worn out."

Tên Simon này là 1 trong những doanh nhân phá sản... bắt cóc tống chi phí chủ yếu đàn bà của tôi.

He was a bankrupt businessman who kidnapped his partner's daughter.