pháp tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nước Pháp" nhập giờ Anh

nước danh từ

Bạn đang xem: pháp tiếng anh là gì

English

 • country
 • move
 • water

nước thuộc về danh từ

English

 • vassal

nước vo gạo danh từ

English

 • draft

nước cốt danh từ

English

 • essence

phương pháp danh từ

English

 • way

phạm pháp tính từ

English

 • illegal

luật pháp danh từ

English

 • law

nước đem trộn kinin danh từ

English

 • tonic

nước dãi danh từ

English

Xem thêm: aromatic là gì

 • rheum

nước Anh danh từ

English

 • England

hội nghị lập pháp danh từ

English

 • assembly

nước Mỹ danh từ

English

 • America

bất hợp lí trạng từ

English

 • on the sly

không hợp lí tính từ

English

 • unlawful

nước mũi danh từ

English

 • rheum

nước Nga danh từ

English

 • Russian

nước hoa danh từ

Xem thêm: counterbalance là gì

English

 • essence

nước ngoài tính từ

English

 • foreign