phượng hoàng lửa tiếng anh là gì

Bản dịch của phoenix – Từ điển giờ Anh–Việt

Các ví dụ của phoenix

phoenix

Bạn đang xem: phượng hoàng lửa tiếng anh là gì

Who is in charge of the phoenix operations?

Let us hope that the phoenix will rise from those ashes.

I recognise the tư vấn for action against phoenix directors.

That is true whether they are phoenix limited liability companies or phoenix limited liability partnerships.

It remains to tát be seen whether a phoenix will rise from the ashes.

That raises the question of the basis on which the phoenix schemes compete.

The new county rises phoenix-like from the ashes of the old county and county borough.

Like a phoenix rising from the ashes, redevelopment began.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

C1

Bản dịch của phoenix

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

不死鳥,鳳凰(古代傳說中的一種假想鳥,每500年自焚後重生), 費尼克斯,鳳凰城(美國亞利桑那州首府和最大城市)…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

不死鸟,凤凰(古代传说中的一种假想鸟,每500年自焚后重生), 菲尼克斯,凤凰城(美国亚利桑那州首府和最大城市)…

vô giờ Tây Ban Nha

fénix, Phoenix, Arizona…

Xem thêm: transactions là gì

vô giờ Bồ Đào Nha

fênix, fênice…

trong những ngôn từ khác

vô giờ Pháp

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

in Dutch

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

in Ukrainian

Cần một máy dịch?

Xem thêm: maritime là gì

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

If you describe someone, especially a woman or a girl, as being sugar and spice, you mean that that person is behaving in a kind and friendly way.

Về việc này

Tác giả

Bình luận