pick up on là gìCụm động kể từ Pick up on với 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

Bạn đang xem: pick up on là gì

 • Sửa mang lại ai bại liệt Khi bọn họ trình bày sai

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

 
- My teacher PICKS UP ON any mistake I make and corrects u.
Giáo viên sửa lại những lỗi nhưng mà tôi phạm phải và thắt chặt và chấn chỉnh tôi.

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

 • Chú ý cho tới điều nhưng mà không người nào để ý cho tới

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

 
- He's very quick vĩ đại PICK UP ON new trends.
Anh ấy rất rất thời gian nhanh tiếp tục để ý cho tới những Xu thế mới mẻ.

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

 • Phản ứng lại vật gì bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

 
- The government has PICKED UP ON the reports in the truyền thông.
Chính phủ một vừa hai phải phản xạ lại với những bài bác báo bên trên truyền thông.

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

 • Nhận xét về vật gì tiếp tục trình bày trước bại liệt nhập một cuộc truyện trò

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

Xem thêm: fooling around with nghĩa là gì

 
- I'd lượt thích vĩ đại PICK UP ON the point that Jill made.
Tôi ham muốn phán xét về ý nhưng mà Jill một vừa hai phải trình bày.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Pick up on bên trên, động kể từ Pick còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Pick apart

 • Cụm động từ Pick at

 • Cụm động từ Pick off

 • Cụm động từ Pick on

 • Cụm động từ Pick out

 • Cụm động từ Pick through

 • Cụm động từ Pick up

 • Cụm động từ Pick up after

  Xem thêm: frill là gì

 • Cụm động từ Pick up on

 • Cụm động từ Pick yourself up


p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp