pillars là gì

/'pilə/

Thông dụng

Danh từ

Cột (bằng đá, mộc..) nhằm kháng, trang trí; vật với hình dánh như cột (nước, sương..)
a pillar of cloud
cột mây
a pillar of fire
cột khói
(nghĩa bóng) trụ cột, rường cột; vật kháng hứng chủ yếu của (cái gì)
one of the pillars of the State
một trong mỗi trụ cột của quốc gia
I'm a pillar of my family
Tôi là trụ cột của gia đình
(ngành mỏ) cột phàn nàn (chừa lại nhằm kháng cái hầm)
to be driven from pillar to lớn post
bị đẩy kể từ trở ngại này cho tới trở ngại khác; bị đẩy kể từ vị trí này cho tới nơi khác tuy nhiên cũng ko tiếp cận đâu
go from pillar to lớn post
gõ không còn cửa ngõ này cho tới cửa ngõ khác

Ngoại động từ

Chống, hứng (bằng cột, trụ)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Trụ, cột

Cơ khí & công trình

trụ đảm bảo an toàn móng
trụ đứng
bench pillar drilling machine
máy khoan bàn trụ đứng
pillar shaper
máy xọc dạng trụ đứng

Hóa học tập & vật liệu

trụ bảo vệ

Xây dựng

cột chống

Giải mến EN: A post or column.

Xem thêm: under the counter là gì

Bạn đang xem: pillars là gì

Giải mến VN: Trụ hoặc trụ cột.

braced pillar
cột kháng xiên
cột thạch nhũ
đầu ngắm
trụ (bảo vệ)

Điện

ụ đấu cáp
ụ đầu cáp

Kỹ thuật cộng đồng

cọc
hệ kháng đỡ
thước ngắm
trụ chống
deck pillar
trụ kháng boong
door pillar or post
trụ kháng cửa
shaft pillar
trụ kháng mỏ
trụ đỡ
tường bảo vệ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
colonnade , mast , obelisk , pedestal , pier , pilaster , piling , post , prop , shaft , stanchion , tư vấn , tower , upright , backbone * , guider , leader , light * , rock * , sinew , supporter , tower of strength , upholder , worthy , anta , column , mainstay , maintainer , monolith , pile , stele