pipe là gì

/paip/

Thông dụng

Danh từ

Ống dẫn (khí, nước, dầu...)
a water pipe
ống dẫn nước
a gas pipe
ống dẫn khá đốt
the windpipe
khí quản lí (đường dẫn khí vô cơ thể)
Tẩu dung dịch, ống điếu (như) tobacco pipe; cối, điếu (như) pipeful
smoke a pipe
hút dung dịch vì thế tẩu
pipe tobacco
(thuộc ngữ) dung dịch lá sợi người sử dụng cho tới ống tẩu
(âm nhạc) ống sáo, ống chi tiêu, ống nhạc hơi
pipe of Pan
kèn ống
( số nhiều) kèn túi (của người chăn chiên Ê-cốt) (như) bagpipes
(ngành mỏ) mạch ống (quặng)
Còi của thuyền trưởng; giờ bé của thuyền trưởng
Tiếng hát; giờ chim hót
Đường bẫy chim rừng
Thùng (đơn vị (đo lường) rượu vì thế 105 galông)

Ngoại động từ

Đặt ống dẫn (ở điểm nào); dẫn (nước, dầu...) vì thế ống
Thổi sáo, thổi chi tiêu (một phiên bản nhạc)
Thổi bé rời khỏi lệnh; thổi bé giao hội (thuỷ thủ...)
to pipe all hands on deck
thổi bé giao hội toàn bộ những thuỷ thủ lên boong
to pipe the crew up đồ sộ meal
thổi bé giao hội toàn bộ những thuỷ thủ cút ăn cơm
Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
Viền nối (áo); tô điểm lối cột thừng (trên mặt mũi bánh)
Trồng (cây...) vì thế cành giâm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nom, trông

Nội động từ

Thổi còi
Thổi sáo, thổi tiêu
Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
Rít, thổi vi vu (gió)

Cấu trúc từ

to bit the pipe
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuốc lá phiện
King's (Queen) pipe
Lò châm dung dịch lá buôn lậu (ở cảng Luân-đôn)
put that in your pipe and smoke it
(thuộc ngữ) anh cần đồng ý những gì tuy nhiên tôi đang được thổ lộ, cho dù mến nó hoặc không
to put someone's pipe out
trội rộng lớn ai, vượt lên ai
to smoke the pipe of peace
sống hoà bình cùng nhau, thân thích thiện giao hiếu với nhau
to pipe away
(hàng hải) thổi bé rời khỏi hiệu cho tới (tàu...) rời bến
to pipe down
(hàng hải) thổi bé rời khỏi mệnh lệnh cho tới (thuỷ thủ...) nghỉ
(từ lóng) hạ thực hiện om sòm, hạ giọng; hạ tự thị, hạ lên trên bề mặt tớ đây
to pipe up
bắt đầu biểu diễn, chính thức hát
Nói đồ sộ lên (làm cho những người tớ nhằm ý cho tới mình)

hình thái từ

  • V-ing: Piping
  • V-ed: Piped

Chuyên ngành

Xây dựng

ống, ống dẫn và ống tạo nên lỗ

Cơ - Điện tử

==

Toán & tin tưởng

ký hiệu ống dẫn

Giải mến VN: Trong DOS và UNIX, đó là một ký hiệu báo cho tới hệ quản lý và điều hành biết nhằm gửi sản phẩm lối rời khỏi của một mệnh lệnh cho 1 mệnh lệnh không giống, chứ không cần hiển thị lên màn hình hiển thị.

ống dẫn (truyền dữ liệu)

Kỹ thuật cộng đồng

bọt khí
dẫn vì thế ống
đặt lối ống
pipe arrangement
sự sắp xếp lối ống
pipe bed
nền đặt điều lối ống
pipe duct
kênh lắp ráp lối ống
pipe fitter
thợ nguội (đặt) lối ống
pipe gallery
hành y sĩ đặt điều lối ống
pipe jacking
sự đặt điều lối ống
pipe lathe
sự đặt điều (đường) ống
pipe laying
sự đặt điều lối ống
pipe laying by pressing into soil
sự đặt điều đường ống dẫn vì thế nghiền vô đất
pipe laying gang
đội đặt điều lối ống
pipe laying in earth fill
sự đặt điều đường ống dẫn bên dưới lớp khu đất đắp
pipe line machine
máy nối ống (đặt lối ống)
pipe man
thợ (đặt) lối ống
pipe-layer
thợ đặt điều lối ống
service pipe laying
sự đặt điều đường ống dẫn xuyên
đặt ống
đường ống
aerial pipe
đường ống bên trên không
agricultural (pipe) drain
đường ống nước thải nông nghiệp
air pipe circuit
sơ loại đường ống dẫn gió
air pipe circuit
sơ loại đường ống dẫn ko khí
air pipe line
đường ống dẫn ko khí
air pipe line
đường ống dẫn bầu không khí nén
ammonia pipe
đường ống amoniac
ammonia pipe circuit
sơ loại đường ống dẫn amoniac
blast pipe
đường ống dẫn gió
bottom outlet pipe
đường ống xả đáy
bottom outlet pipe
đường ống xả sâu
bottom-pipe branching
đường ống toá nước dưới
brake cylinder pipe
đường ống cho tới nồi hãm
brake-pipe connection
mạch nối đường ống dẫn phanh
branch brake pipe
đường ống loại quản
branch pipe
đường ống nhánh
branch pipe
đường ống phân nhánh
branch pipe
đường ống loại quản
brine pipe
đường ống dẫn nước muối
brine pipe grid
đường ống dẫn nước muối
bypass pipe
đường ống gửi hướng
bypass pipe
đường ống cút vòng
chilled-water pipe
đường ống dẫn nước lạnh
chilled-water pipe [piping]
đường ống dẫn nước lạnh
circulation pipe
đường ống tuần hoàn
cold pipe insulation
cách nhiệt độ đường ống dẫn lạnh
collar (pipecollar)
đai (đường ống)
conduit pipe
đường ống dẫn
dead-end pipe line
đường ống cuối
dead-end pipe line
đường ống cụt
delivery pipe
đường ống áp lực
delivery pipe
đường ống cung cấp
delivery pipe
đường ống phân phối
discharge pipe
đường ống ra
distributing pipe
đường ống phân phối
distributing pipe line
đường ống phân phối nước
distribution pipe line
đường ống phân phối nước
feed line or pipe
đường ống cung cấp
field welding of pipe-lines
sự hàn đường ống dẫn bên trên công trường
flexible-joint pipe
đường ống đem khớp nối linh động
flow pipe
đường ống đem áp
frosted pipe
đường ống bị tấp nập lạnh
frosted pipe
đường ống bị phủ tuyết
fuel pipe
đường ống nhiên liệu
full pipe
đường ống đầy
gas pipe
đường ống dẫn khí
gas-pipe line
đường ống dẫn khí (đốt)
gas-pipe line
đường ống ga
ground pipe
đường ống bên dưới đất
ground pipe
đường ống ngầm
head pipe
đường ống đem áp
head pipe
đường ống đầu nguồn
heat feed pipe
đường ống cấp cho nhiệt
induction pipe
đường ống bú mớm vào
injection pipe
đường ống bơm
inlet pipe
đường ống lấy nước
intake pipe
đường ống lấy nước
internal pipe work
các đường ống dẫn vô nhà
laminar pipe flow
dòng chảy tầng vô lối ống
line pipe
đường ống dẫn
live pipe
đường ống vận hành
main reservoir pipe
đường ống dẫn thùng bão chính
mian-air pipe
đường ống bão chính
oil pipe
đường ống dẫn dầu
overhead pipe
đường ống treo
penstocks pipe
ống (của lối ống) áp lực
period of pipe
pha nước chạm (trong đường ống dẫn áp lực)
petrol feed pipe
đường ống cấp cho dầu
petrol feed pipe
đường ống cấp cho xăng
pipe alley
rãnh lối ống
pipe aqueduct
cầu nâng lối ống
pipe arrangement
sự sắp xếp lối ống
pipe bed
nền đặt điều lối ống
pipe bond
đoạn vượt lên vồng (cong) bên trên lối ống
pipe bridge
cầu cho tới lối ống
pipe clamp fittings
đai thi công ráp lối ống
pipe clean up
sự rửa sạch lối ống
pipe conduit
đường ống dẫn
pipe conduit
hệ thống đường ống dẫn dẫn
pipe duct
kênh dẫn lối ống
pipe duct
kênh lắp ráp lối ống
pipe duct
đường ống dẫn nước
pipe fitter
thợ nguội (đặt) lối ống
pipe fitting
lắp đặt/ sửa chữa thay thế lối ống
pipe fittings
phụ tùng lối ống
pipe flow
dòng chảy bám theo lối ống
pipe flowmeter
lưu lượng nối tiếp loại ống (cho lối ống)
pipe fracture
sự đứt gãy lối ống
pipe gallery
hành y sĩ đặt điều lối ống
pipe gang
kíp lối ống
pipe gang
tổ lối ống
pipe hydraulics
thủy lực học tập lối ống
pipe insulation
cách ly đường ống dẫn (cách nhiệt độ, cơ hội nước)
pipe jacking
sự đặt điều lối ống
pipe lathe
sự đặt điều (đường) ống
pipe laying
sắp xếp lối ống
pipe laying
sự đặt điều lối ống
pipe laying by pressing into soil
sự đặt điều đường ống dẫn vì thế nghiền vô đất
pipe laying gang
đội đặt điều lối ống
pipe laying in earth fill
sự đặt điều đường ống dẫn bên dưới lớp khu đất đắp
pipe line flow efficiency
công suất đường ống dẫn dẫn
pipe line flow efficiency
lưu lượng đường ống dẫn dẫn
pipe line machine
máy nối ống (đặt lối ống)
pipe line pumping station
trạm bơm bên trên lối ống
pipe locator
máy thám thính lối ống
pipe man
thợ (đặt) lối ống
pipe man
thợ (nguội) lối ống
pipe manifold
đường ống phân phối (xây dựng lối ống)
pipe network
mạng lưới lối ống
pipe overlay
vật liệu phủ lối ống
pipe penstock
đường ống áp lực
pipe plug
nút lối ống
pipe run
đường ống dẫn
pipe sizing
sự đo lường và tính toán lối ống
pipe storm dragline
đường ống chi tiêu nước mưa
pipe string
nhánh lối ống
pipe surfacing
sự (đặt) nổi đường ống dẫn (ở đoạn vượt)
pipe system
hệ thống lối ống
pipe tap
lỗ ren bên trên trở nên lối ống
pipe velocity
vận tốc vô lối ống
pipe work
hệ thống lối ống
pipe-layer
thợ đặt điều lối ống
primary pipe
đường ống chính
reinforcing stapping of pipe line
vỏ quấn đem cốt (lưới thép) của lối ống
service pipe laying
sự đặt điều đường ống dẫn xuyên
sewer pipe
đường ống dẫn nước cống
single-pipe hot-water supply system
hệ (thống) cấp cho nước rét một lối ống
span pipe line
đường ống bên trên không
suction pipe
đường ống hút
suction refrigerant line (pipe)
đường ống bú mớm môi hóa học lạnh
suction refrigerant pipe
đường ống bú mớm môi hóa học lạnh
supply pipe
đường ống cấp cho khí
supply pipe
đường ống cấp cho liệu
supply pipe
đường ống cung cấp
underground pipe
đường ống ngầm
waste pipe
đường đường nước thải
waste pipe
đường ống bay nước
water pipe
đường ống nước
water supply pipe
đường ống hỗ trợ nước
water temperature in feed pipe
nhiệt phỏng nước cấp cho vô lối ống
mạch
brake-pipe connection
mạch nối đường ống dẫn phanh
geyser pipe
ống dẫn mạch nước phun
pipe vein
mạch hình ống
sand pipe
mạch cát (thiên nhiên)
seamless pipe
ống không tồn tại mạch nối
soil pipe
mạch lùng vô đất
vertical pipe
mạch lùng đứng
ống
ống dẫn
ống nhỏ
ống quặng
rỗ co
rỗ khí

Kinh tế

ống dẫn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aqueduct , canal , channel , conduit , conveyer , duct , hose , line , main , pipeline , sewer , spout , trough , vent , vessel
verb
bring in , carry , channel , convey , funnel , siphon , supply , traject , transmit , blubber * , boohoo * , cheep * , cry , play , say , shout , sing , sob , sound , speak , talk , toot * , trill , tweet , twitter , wail , warble , weep , whistle , aqueduct , briar , canal , cask , conductor , conduit , drain , duct , flue , flute , hookah , hose , instrument , leader , main , outlet , passage , peep , reed , sewer , spout , stack , trough , tube