plantation là gì

/plæn´teiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Khu khu đất trồng cây, vườn ươm; cây trồng
plantations of fir and pine
khu khu đất trồng cây linh sam và thông
Đồn điền (bông, cafe...)
a plantation manager
một người vận hành tháp canh điền
(sử học) sự di dân thanh lịch nằm trong địa
(sử học) nằm trong địa

Chuyên ngành

Kinh tế

đồn điền
cane plantation
đồn điền mía
ex plantation
giá phó bên trên tháp canh điền
Plantation House
nhà tháp canh điền
Plantation House
Nhà Đồn điền (chỉ sở thanh toán sản phẩm & hàng hóa Luân Đôn)
nông trang
nông trường
cane plantation
nông ngôi trường mía
ex plantation
giao bên trên nông trường
sugar plantation
nông ngôi trường đường
nông ngôi trường (lớn)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: plantation là gì

Xem thêm: kick off là gì

NHÀ TÀI TRỢ