play off là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: play off là gì


Cụm động kể từ Play off với 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Play off

Ý nghĩa của Play off là:

 • Chơi trò nghịch tặc nhằm ra quyết định ai là kẻ thắng lợi

Ví dụ cụm động kể từ Play off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Play off:

 
- As both teams had the same points, they PLAYED OFF to lớn decide the winner.
Vì nhị group với nằm trong điểm nên chúng ta nghịch tặc trò nghịch tặc nhằm ra quyết định người thắng lợi.

Nghĩa kể từ Play off

Ý nghĩa của Play off là:

 • Làm cho tới người xem tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng nhau nhằm chúng ta thừa kế lợi

Ví dụ cụm động kể từ Play off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Play off:

 
- He PLAYED them OFF against each other to lớn get the best khuyễn mãi giảm giá.
Anh tao thực hiện cho tới chúng ta tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng nhau nhằm đạt được thỏa thuận hợp tác rất tốt.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Play off bên trên, động kể từ Play còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Play about

 • Cụm động từ Play along

 • Cụm động từ Play around

 • Cụm động từ Play at

 • Cụm động từ Play away

 • Cụm động từ Play back

 • Cụm động từ Play down

 • Cụm động từ Play off

 • Cụm động từ Play on

  Xem thêm: dearest là gì

 • Cụm động từ Play out

 • Cụm động từ Play up

 • Cụm động từ Play up to

 • Cụm động từ Play upon

 • Cụm động từ Play with


Trang trước

Trang sau  

p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: in brief là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất