plenty of là gì

Cách sử dụng A lot of, Lots of, Allot và Plenty of khá tương đương nhau, thông thường tạo nên lầm lẫn cho những người học tập. Để phân biệt những cụm kể từ này, hãy nằm trong ELSA Speak mò mẫm hiểu nội dung bài viết sau đây nhé!

Phân biệt A lot of, Lots of, Allot và Plenty of

Phân biệt cách sử dụng A lot, Lots of, Allot và Plenty of

1. Cách sử dụng A lot of và Lots of

A lot of và Lots of đều đem tức là “nhiều”, biểu thị một đại lượng rộng lớn. Chúng đều là lượng kể từ vào vai trò bửa nghĩa cho tới danh kể từ đứng sau. Tuy nhiên, Lots of mang ý nghĩa sang trọng, mẫu mã rộng lớn đối với A lot of

Bạn đang xem: plenty of là gì

Kiểm tra trừng trị âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

A lot of và Lots of đều sử dụng với danh kể từ điểm được số nhiều và danh kể từ ko điểm được. Động kể từ được phân chia theo dõi căn nhà ngữ hâu phương. 

A lot of/ Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

A lot of/ Lots of + N (không điểm được) + V (số ít)

A lot of/ Lots of + Đại kể từ + V (chia theo dõi đại từ)

Ví dụ:

 • A lot of/Lots of  houses are built for không tính tiền for the homeless. (Rất nhiều mái nhà được thi công không tính phí cho những người vô gia cư)
 • A lot of/Lots of water is pumped into the reservoir to tát store it for the upcoming drought season. (Rất nhiều nước được bơm nhập hồ nước chứa chấp nhằm tích trữ cho tới mùa hạn hán chuẩn bị tới)
 • A lot of/Lots of people travel to tát Da Nang this summer. (Rất nhiều người lên đường du ngoạn TP Đà Nẵng nhập ngày hè này.)

2. Cách sử dụng Allot

Allot với cơ hội ghi chép khá tương đương với A lot of. Tuy nhiên, nó ko hề đem nghĩa “nhiều”. Allot là một trong những động kể từ đem nghĩa “phân phối”, “phân bổ”.

Ví dụ:

 • Do you know how to tát properly allot your income? (Bạn với biết phương pháp phân chia thu nhập một cơ hội hợp lý và phải chăng chưa?)
 • The manager will allot time to tát complete this project on time. (Người vận hành tiếp tục phân chia thời hạn nhằm triển khai xong dự án công trình trúng tiến bộ độ)

3. Cách sử dụng Plenty of

Cụm kể từ Plenty of đem tức là “đủ và nhiều hơn nữa nữa”, thậm chí còn là dư quá. Theo sau Plenty of là danh kể từ điểm được số nhiều hoặc danh kể từ ko điểm được.

Plenty of thông thường được dùng nhập văn rằng, đem sắc thái thân thiện và không nhiều sang trọng rộng lớn A lot of/Lots of.

Plenty of + N(đếm được số nhiều/không điểm được)

Ví dụ:

 • There are plenty of bread shops in Vietnam. (Có thật nhiều cửa hàng bánh mỳ bên trên nước ta.)
 • Don’t worry, we have plenty of money to tát buy ingredients. (Đừng thắc mắc, tất cả chúng ta còn thật nhiều chi phí để sở hữ nguyên vật liệu.) 

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

 • Cấu trúc either or
 • Cấu trúc however

Những cụm kể từ rất có thể thay cho thế A lot of và Lots of

Những cụm kể từ thay cho thế A lot of, Lots of

Để biểu thị ý nghĩa sâu sắc “nhiều”, ngoài các việc dùng tái diễn những cụm kể từ A lot of và Lots of, chúng ta cũng có thể thay cho thế vị một trong số cụm kể từ sau:

1. A large amount of và A great khuyễn mãi giảm giá of

A large amount of và A great khuyễn mãi giảm giá of đều sở hữu nghĩa tương đương nhau, chỉ “một lượng lớn”. Tuy nhiên, đứng sau nhị cụm kể từ này chỉ rất có thể là danh kể từ ko điểm được và động kể từ được phân chia ở dạng số ít

A large amount of/A great khuyễn mãi giảm giá of + N (không điểm được) + V (số ít)

 Ví dụ:

 • A large amount of oil could be exported to tát Laos this year. (Một lượng dầu rộng lớn rất có thể được xuất khẩu lịch sự Lào nhập trong năm này.)
 • They spent a great deal of money building schools for children. (Họ đang được dành riêng thật nhiều chi phí nhằm xây ngôi trường học tập cho tới trẻ nhỏ.)

A large amount of A great khuyễn mãi giảm giá of thông thường được sử dụng nhập văn ghi chép hoặc những văn cảnh sang trọng.

2. A lot và A great deal

Cụm A lot và A great deal đóng tầm quan trọng là những phó kể từ, thông thường được đặt tại cuối câu nhằm biểu thị ý nghĩa sâu sắc nhiều.

Ví dụ:

 • During our visit to tát Huong Pagoda, we walked a lot. (Trong chuyến du ngoạn cho tới miếu Hương, Cửa Hàng chúng tôi đang được đi dạo đặc biệt nhiều).
 • The charity trip changed my mind a great deal. (Chuyến lên đường kể từ thiện đang được thay cho thay đổi tiềm thức của tôi thật nhiều.)

3. Much và Many

Much và Many Tức là “nhiều”, được sử dụng khá thông dụng nhập ngữ pháp giờ Anh. Tuy nhiên, cơ hội dùng nhị kể từ này còn có sự khác lạ.

Many lên đường với danh kể từ điểm được ở dạng số nhiều. trái lại, much lên đường với danh kể từ ko điểm được.

Xem thêm: approximant là gì

Ví dụ: 

 • Many trees (nhiều cây xanh), many people (nhiều người), many books (nhiều sách), many buildings (nhiều tòa nhà).
 • Much time (nhiều thời gian), much rice (nhiều gạo), much money (nhiều tiền), much oil (nhiều dầu).

Bài luyện cấu tạo A lot of và Lots of [có đáp án]

Bài luyện cấu tạo A lot of

Chọn đáp án đúng:

Câu hỏi Đáp án
1. ……… children attended the Mid-Autumn Festival yesterday.A. lots of

B. a large amount of

C. much

2. Many people……. the government’s building a big factory in this field.A. opposes

B. oppose

C. opposing

3. You are gaining weight. You should not eat foods that contain……fatA. many

B. allot

C. a lot of

4. Many campaigns ….. been launched to tát propagate the harmful effects of tobacco.A. have

B. has

C. having

5. A lot of effort ….. required for the completion of this project.A. are

B. be

C. is

6. To achieve this weight, James had to tát exercise ……A. allot

B. a lot of

C. a lot 

7. She doesn’t have ……. patience, sánh she never succeeds.A. many

B. much

C. a great deal

8. A large amount of beer ….. consumed in Vietnam in 2021.A. was

B. were

C. will

9. – Do you lượt thích to tát go shopping?    – Yes …..A. lots

B. a lot

C. allot

10. I have ….. issues to tát discuss with you at tomorrow’s meeting.A. a large amount of

B. a lot of

C. lots 

Đáp án:

Xem thêm: quilt tiếng anh là gì

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
1AC
2B7B
3C8A
4A9B
5C10B

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững được cách sử dụng A lot of, Lots of, Allot và Plenty of nhập giờ Anh. quý khách hãy thông thường xuyên thực hiện bài bác luyện và tiếp xúc hằng ngày nhằm dùng những cụm kể từ này một cơ hội thạo nhé!

Đặc biệt, một trong mỗi tuyệt kỹ hùn nâng cấp giờ Anh hiệu suất cao là rèn luyện nằm trong phầm mềm ELSA Speak. Nhờ A.I. hiện đại, khối hệ thống rất có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trừng trị âm tức thì ngay lập tức. Người sử dụng sẽ tiến hành chỉ dẫn cơ hội nhấn âm, nhả khá, bịa lưỡi trúng chuẩn chỉnh.

Đăng ký tức thì ELSA Pro

Chỉ với 10 phút học tập nằm trong ELSA Speak thường ngày, chúng ta cũng có thể nâng cấp giờ Anh lên tới mức 40%. Đăng ký ELSA Pro và rèn luyện chịu thương chịu khó nhằm đoạt được nước ngoài ngữ chúng ta nhé!