pot nghĩa là gì

/pɒt/

Thông dụng

Danh từ

Ấm, bình, lọ, chậu, hủ, ca (uống nước); rét (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hủ (đầy), ca (đầy)
a pot of tea
một rét trà
a pot of porter
một ca bia đen
Nồi
Bô (để tiểu tiện đêm)
Chậu hoa
Bụng phệ; người bụng phệ (như) pot-belly
Bình bạc, bình vàng (làm phần thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải
Cái chụp ống sương (như) chimney pot; (từ lóng) nón chóp cao
Giỏ bắt tôm rồng (như) lobster pot
Số chi phí lớn
to make a pot; đồ sộ make a pot of money
làm được số bở, vớ được số chi phí lớn
(từ lóng) số chi phí rộng lớn tiến công cá (cá ngựa); ngựa đua kỳ vọng thắng
to put the pot on Epinard
dốc chi phí tiến công cá vô con cái E-pi-na
Cú phun bừa; toan tính bừa kho bãi (như) pot-shot
a big pot
quan to
to go đồ sộ pot
hỏng bét cả; tiêu tùng cả
to keep the pot boiling (on the boil)
làm cho tới sôi nổi
Vẫn sôi động niềm yêu thích cái gì
to make the pot boil
làm ăn sinh sinh sống tìm hiểu cơm
The pot calling the kettle black
(tục ngữ) lươn cụt lại chê chạch nhiều năm, lờn bơn méo mồm chê trai nghiêng mồm
watched pot never boils
(tục ngữ) cứ hy vọng lại càng lâu cho tới, nhằm ý lại càng oi ruột
take pot luck
có gì ăn nấy

Ngoại động từ

Bỏ (cá, thịt, muối bột...) vô hủ (ca... nhằm dành riêng...)
potted meat
thịt ướp vứt hủ
Trồng (cây) vô chậu
(thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào bên trong túi lưới
Bỏ (thú săn bắn...) vô túi
Nắm lưu giữ, lúc lắc lấy, vớ, "bỏ túi"
Hắn vớ không còn, hắn lúc lắc hết
Rút cụt, thâu tóm
Bắn bị tiêu diệt (thú săn bắn, chim...) vì chưng một phân phát phun gần

Nội động từ

( + at) phun, phun gần

Xây dựng

nồi nấu nướng thủy tinh
độ đổi thay áp

Giải mến VN: Chữ tắt của Potentiometer.

Xem thêm: photocopy là gì

Bạn đang xem: pot nghĩa là gì

Điện lạnh

thiết bị phân thế

Kỹ thuật cộng đồng

biến trở

Giải mến VN: Chữ tắt của Potentiometer.

bình năng lượng điện phân
bình chứa
cái bình
cái lọ
chảo
chén nung
chiết áp
điện kế tiếp thế
lòng chảo
lòng chảo địa chất
gàu
nồi
vòm

Kinh tế

chứng khoán trả lại
giỏ
nồi
phễu
thùng chứa
thùng dự trữ

Nguồn không giống

  • pot : Corporateinformation

Cơ - Điện tử

Bình, gầu, nồi, chụp ống khói

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
basin , bowl , bucket , can , canister , crock , crucible , cup , jar , jug , kettle , mug , pan , pitcher , receptacle , saucepan , tankard , urn , vessel , cannabis , grass * , hashish , maryjane , weed * , ante , stake , wager , basket , bet , caldron , cauldron , chamber-pot , container , decay , deteriorate , drink , fortune , jardini