press là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɛs/
Hoa Kỳ[ˈprɛs]

Danh từ[sửa]

press /ˈprɛs/

 1. Sự nghiền, sự nén, sự bóp, sự ấn.
  a press of the hand — loại bóp tay
  to give something a slight press — bóp nhẹ nhõm vật gì, ấn nhẹ nhõm loại gì
 2. Sự nhộn nhịp, sự chen chúc; chỗ đông người dày đặc, chỗ đông người xô lấn.
  to be lost in the press — bị lạc nhập chỗ đông người chen chúc
 3. Sự đốc nghiền, sự quay quồng, sự vớ nhảy.
  there is a great press of business — việc làm rất là quay quồng vớ bật
 4. Cuộc lếu chiến, cuộc loàn đả (trong một trận tấn công nhau).
 5. Cái ép; máy ép; máy nén bàn là.
  hydraulic press — máy nghiền người sử dụng mức độ nước
 6. Máy in ((cũng) printing press); nhà máy sản xuất in; thuật in; sự in.
  in the press — đang được in (sách...)
  to send (go, come) vĩ đại [the] press — đem in, lấy in
  to correct the press — trị những lỗi in
  to sign for press — ký mang đến in
 7. Báo chí.
  freedom of the press — quyền tự tại báo chí
  to be favourably noticed by the press; vĩ đại have a good press — được báo mạng ca ngợi
 8. Tủ đóng góp nhập tường; tủ đứng nhiều ngăn (để ăn mặc quần áo, giấy tờ... ).
 9. (Hàng hải) Sự căng không còn.
  press of sail (canvas) — sự căng không còn buồm

Ngoại động từ[sửa]

press ngoại động từ /ˈprɛs/

Bạn đang xem: press là gì

 1. Ép, nép, bóp, ấn.
  to press grapes — nghiền nho
  to press juice from (out of) orange — nghiền (vắt) cam lấy nước
  to press the trigger of a gun — bóp cò súng
  to press the button — ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông năng lượng điện...); (nghĩa bóng) khởi điểm, quyết định
 2. Là.
  to press clothes — là quần áo
 3. Ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt.
  to press someone's hand — siết chặt tay ai
  to press someone vĩ đại one's heart — ôm chặt ai nhập lòng
 4. Thúc nghiền, đốc bách, thúc ép.
  to press an attack — liên tiếp tấn công
  to press the enemy hard — thúc ép kẻ địch
  to be hard pressed — bị đốc ép; bị rơi vào tình thế cảnh trở ngại o ép
  to be pressed with questions — bị căn vặn dồn
 5. Thúc giục, thúc giục, khẩn khoản, nề hà nghiền (ai thực hiện gì).
  to press someone for something — nề hà nghiền ai lấy loại gì
  to press someone vĩ đại bởi something — đốc giục ai thực hiện loại gì
  to press a gift upon someone — nề hà nghiền ai nên nhận phần quà tặng
  to press an opinion upon someone — nghiền ai nên theo dõi ý kiến
 6. Nhấn mạnh.
  to press the question — nhấn mạnh vấn đề nhập vấn đề
 7. Đè nặng nề.
  to press the mind — đè nén lên tâm trí

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

press nội động từ /ˈprɛs/

Xem thêm: live action là gì

 1. Ép, bóp, ấn.
  to press on a button — ấn nút (điện...)
 2. Xúm xít, xúm xít, chen lấn, quây chặt lấy.
  to press round someone — xúm xít xung quanh ai, quây chặt lấy ai
 3. Thúc giục, đốc nghiền, đốc bách.
  time presses — thì giờ đốc bách
  nothing remains that presses — ko còn tồn tại gì đốc bách, không hề lại việc gì nên thực hiện gấp
 4. Hối hả, vội vàng, vớ nhảy.
  to press through a crowd — quay quồng chen lấn ra đám đông
 5. (+ on, upon) Đè nặng nề.
  to press upon one's mind — đè nén lên tâm trí

Thành ngữ[sửa]

 • to press down: chặn xuống, đè xuống, ép xuống.
 • to press for:
  1. Thúc giục, đốc bách, yên cầu đốc bách.
   to be pressed for money — túng quẫn
   to be pressed for time — thiếu thốn thì giờ, thì giờ eo hẹp
 • to press forward: Hối hả, vội vàng.
 • to press on, to press forward: Thúc giục, thúc giục, đốc vội vàng.
 • to press out: Ép rời khỏi, vắt rời khỏi.
 • to press up: Xúm xít lại, xúm xít lại, quây chặt lại.

Danh từ[sửa]

press /ˈprɛs/

 1. (Sử học) Sự bắt binh.

Ngoại động từ[sửa]

press ngoại động từ /ˈprɛs/

 1. (Sử học) Bắt (lính); (nghĩa bóng) lấy, tước đoạt đoạt.
  to press something into the service of... — tước đoạt đoạt vật gì nhằm người sử dụng mang đến...
 2. Trưng dụng (ngựa... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "press". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)