proceed to là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /proʊ.ˈsid/
Hoa Kỳ[proʊ.ˈsid]

Nội động từ[sửa]

proceed nội động từ /proʊ.ˈsid/

 1. Tiến lên; bám theo đuổi; tiếp cận.
  to proceed to tát London — lên đường Luân-đôn
 2. Tiếp tục, tiếp diễn; kế tiếp trình bày.
  the story proceeds as follows — mẩu truyện tiếp nối như sau
  proceed with your work! — cứ thực hiện tiếp việc của anh ấy đi!
  lets's proceed to tát the next subject — tất cả chúng ta hãy gửi quý phái yếu tố tiếp theo
 3. Làm, hành vi.
  how shall we proceed? — tất cả chúng ta sẽ rất cần thực hiện thế nào?
 4. Xuất vạc, vạc rời khỏi kể từ.
  our plan proceeded from the new development of the situation — plan của tất cả chúng ta xuất phát điểm từ sự cải tiến và phát triển mới mẻ của tình hình
  sobs heard to tát proceed from the next room — giờ đồng hồ khóc nghe kể từ chống mặt mày đem lại

Thành ngữ[sửa]

 • to proceed against: (Pháp lý) Khởi tố, khiếu nại.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "proceed", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)