proofreader là gì

Một vô 4 tiêu chuẩn vô IELTS Writing bao hàm Lexical Resource (từ vựng) và Grammatical Range & Accuracy (độ đa dạng và phong phú và đúng chuẩn của ngữ pháp). Trong số đó, cả hai tiêu chuẩn đều xét cho tới chừng đúng chuẩn, chừng đúng chuẩn càng tốt thì người học tập sẽ có được thời cơ được điểm cao hơn nữa ở hai tiêu chuẩn. Để đáp ứng chừng đúng chuẩn của kể từ vựng và ngữ pháp, kề bên kiến thức và kỹ năng, người học tập cần thiết đánh giá lỗi sau khoản thời gian ghi chép. Bài ghi chép sau đây tiếp tục reviews cho tất cả những người học tập khả năng Proofreading (đọc kiểm) và phần mềm của chính nó vô IELTS Writing.

Key takeaways:

Bạn đang xem: proofreader là gì

1. Proofreading (đọc kiểm) là một trong khả năng gọi, đòi hỏi người gọi sưu tầm văn bạn dạng một cơ hội cảnh giác và với công ty ý, đánh giá ví dụ từng kể từ và lốt câu.

2. Reading triệu tập vô nội dung còn Proofreading triệu tập vô cách sử dụng kể từ và câu.

3. Proofreading là một trong bước vô revision (kiểm duyệt) và tách biệt với bước đánh giá nội dung và bố trí ý (revision for cohesion) cùa nội dung bài viết.

4. Proofreading bao hàm 3 bước: sẵn sàng list lỗi sai, gọi nhằm đánh giá lỗi và sửa lỗi.

Proofreading là gì?

Proofreading (đọc kiểm) là một trong khả năng gọi, ko cần là một trong khả năng ghi chép. Cụ thể, chứ không chỉ nhìn vào một trong những vài ba kể từ bên trên từng dòng sản phẩm nhằm hiểu nghĩa, gọi kiểm đòi hỏi người gọi sưu tầm văn bạn dạng một cơ hội cảnh giác và với công ty ý, đánh giá ví dụ từng kể từ và lốt câu, mặc dù có hay là không với vô văn bạn dạng.

Suy đi ra, proofreading ko cần là gọi nhằm hiểu nghĩa của câu văn hoặc bài bác văn, nhưng mà proofreading là gọi nhằm đánh giá những lỗi về câu và kể từ vô bài bác văn.

*Lưu ý: proofreading là một trong bước vô revision (kiểm duyệt) và tách biệt với bước đánh giá nội dung và bố trí ý (revision for cohesion) cùa nội dung bài viết.

So sánh proofreading (đọc kiểm) và reading (đọc)

a. Giống nhau:

 1. Reading và proofreading đều bị tác động vày khả năng ghi chép của những người học tập. Khi người học tập ghi chép ko đảm bảo chất lượng, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận thấy trở ngại với gọi hiểu hoặc phân phát hình thành những lỗi sai về mặt mày kể từ và câu. 

 2. Proofreading và reading đều bị giới hạn bươi trí ghi nhớ thời gian ngắn của những người học tập. Khi gọi một câu nhiều năm, người học tập khó khăn nhằm liên kết và đánh giá cả câu. 

b. Khác nhau

Theo Harris (1987), reading là một trong quy trình tưởng tượng và Dự kiến về nội dung, và người gọi chỉ nhìn vô những gì quan trọng để tham gia đoán ý nghĩa sâu sắc. Còn nhằm proofreading hiệu suất cao, người gọi sẽ rất cần ngừng Dự kiến và tưởng tượng.

Suy đi ra, reading triệu tập vô nội dung còn proofreading triệu tập vô cách sử dụng kể từ và câu.

Các nguyên tố của proofreading hiệu quả

Như vẫn thưa bên trên, nhằm proofreading hiệu suất cao, người gọi cần thiết loại bỏ thói quen thuộc gọi hiểu nghĩa và chỉ triệu tập vô chừng đúng chuẩn của kể từ và câu. Một số nguyên tố tạo thành chừng hiệu suất cao của proofreading được Madraso (1993) nêu đi ra như sau:

 • Hiểu rõ rệt trình tự động proofreading hiệu quả

 • Kỹ năng quản lý và vận hành thời hạn nhằm proofreading hiệu quả

 • Dành đi ra đầy đủ thời hạn nhằm sửa đổi lại nội dung bài viết sau khoản thời gian proofreading

Madraso nhận định rằng proofreading rất cần được được học tập và rèn luyện chứ không tồn tại tương quan rất nhiều cho tới kĩ năng dùng ngữ điệu của những người học tập. Khi ông dạy dỗ mang lại học tập viên của tôi những lỗi về chủ yếu mô tả hoặc những quy luật ngữ pháp, học tập viên của ông hoàn toàn có thể vướng không nhiều lỗi rộng lớn Lúc ghi chép, song chúng ta vẫn ko tiến bộ cỗ trong những việc phân phát hình thành lỗi. Vì vậy, nhằm proofreading hiệu suất cao, người học tập cần thiết một kế hoạch proofreading rõ nét về trình tự động, thời hạn và hoàn toàn có thể phần mềm nhằm rèn luyện.

Xây dựng kế hoạch proofreading hiệu quả

Theo Purdue Online Writing Lab trực nằm trong Đại học tập Purdue (Purdue University), giải pháp proofreading cơ bạn dạng bao hàm 3 bước: trước, vô và sau khoản thời gian proofreading. Cụ thể, quá trình được khêu gợi ý triển khai như sau:

* Tại phía trên người ghi chép khoác ấn định thời hạn mang lại proofreading là 5 phút

a. Trước Lúc proofreading

Dành đi ra một khoảng tầm thời hạn ví dụ và đầy đủ mang lại việc proofreading. Hành động này sẽ hỗ trợ người học tập luôn luôn với ý thức nhằm dành riêng thời hạn mang lại đánh giá, kể từ bại liệt rời những lỗi trừ điểm tiêu chuẩn Grammatical Range và Lexical Resource.

Ví dụ: sau khoản thời gian ghi chép bài bác IELTS writing, người học tập hoàn toàn có thể dành riêng đi ra 10 phút mang lại revision, vô bại liệt 5 phút mang lại đánh giá nội dung và 5 phút mang lại proofreading.

Chuẩn bị sẵn một list những lỗi sai nhưng mà bạn dạng thân ái hoặc phạm phải. Hành động này sẽ hỗ trợ người học tập số lượng giới hạn trọng tâm và tiết kiệm chi phí thời hạn Lúc proofreading.

Ví dụ: một người học tập thông thường xuyên ko sai cấu hình câu nhưng mà hoặc sai những lỗi tương quan cho tới lỗi kể từ loại thì nên làm mang lại kể từ loại vô list của tôi.

b. Trong Lúc proofreading (3 phút)

Đọc cảnh giác và đối soát với list lỗi sai vẫn lập trước bại liệt. Tại đoạn này, người học tập nên để nhiều thời hạn nhằm gọi kỹ và phân phát hình thành những lỗi nhỏ, lưu lại vô những lỗi bại liệt. Một số mẹo hoàn toàn có thể áp dụng:

Đọc vĩ đại vô đầu: việc gọi vĩ đại sẽ hỗ trợ người học tập dễ dàng phân phát hiện tại những lỗi run-on sentence (thừa bộ phận vô câu), kể từ nối người sử dụng ko hợp lý và phải chăng, lỗi ngữ pháp,…

Đọc kể từ bên dưới lên trên: việc này sẽ hỗ trợ người học tập rời thói quen thuộc gọi hiểu ý nhưng mà chỉ triệu tập vô gọi câu.

c. Sau Lúc proofreading (2 phút)

Sau Lúc proofreading, người học tập nên dành riêng đi ra một khoảng tầm thời hạn nhằm sửa lỗi và ra soát lỗi bại liệt.

Ứng dụng kế hoạch proofreading hiệu suất cao vô IELTS Writing

Lập list lỗi sai trước lúc proofreading

Trước Lúc proofreading, người học tập nên lập một list những lỗi nhưng mà bản thân hoặc hoặc dễ dàng phạm phải Lúc ghi chép nhằm so sánh trong lúc proofreading. Purdue Online Writing Lab vẫn khêu gợi ý một trong những lỗi thông dụng Lúc ghi chép sau đây.

a. Spelling (chính tả)

Người học tập nên đem cây viết chậm trễ dãi bên dưới từng câu nhằm đánh giá kỹ từng kể từ. cũng có thể lưu ý đến:

Các kể từ với sự phối hợp vần âm tương tự nhau.

Ví dụ: Cặp vần âm “ei” và “ie”

 1. Recieve (sai) -> Receive (đúng)

 2. Beleive (sai) -> Believe (đúng)

Các kể từ đồng âm

Ví dụ:

 1. Their – there

 2. To – too – two

  Xem thêm: godfather là gì

b. Left-out and doubled words (thiếu kể từ và lặp từ)

Người học tập nên gọi kể từ bên dưới lên bên trên nhằm gạch men đi ra những kể từ bị thiếu hụt hoặc lặp.

Ví dụ: 55 percent went vĩ đại school in 1995, and 45 percent went vĩ đại school in 1996.

Lỗi sai:

 1. Thiếu danh kể từ chủ yếu sau lượng từ: 55 percent of something/somebody

 2. Lặp lại động kể từ và trạng từ: went vĩ đại schools

Sửa: 55 percent of children went vĩ đại schools in 1995, and the figure for the year 1996 was 45 percent.

 c. Sentence Fragments (câu thiếu hụt trở thành phần)

Lỗi câu thiếu hụt bộ phận kéo theo một câu ko hoàn hảo. Thành phần vô câu hoàn toàn có thể là một trong công ty ngữ, động kể từ hoặc một mệnh đề.

Ví dụ 1: Ate a bowl of noodles.

 1. Lỗi sai: Thiếu công ty ngữ

 2. Sửa: I ate a bowl of noodles.

Ví dụ 2: Because I stayed at home page yesterday.

 1. Lỗi sai: Thiếu mệnh đề chủ yếu vô câu phức

 2. Sửa: I did not know about the crime because I stayed at home page yesterday.

d. Run-on sentence (câu quá trở thành phần)

Người học tập nên nhằm ý cho tới những mệnh đề phụ vô câu và đánh giá coi nếu như những mệnh đề này đã được ngăn xa nhau vày lốt câu và liên kể từ. Nếu những mệnh đề phụ ko ngăn xa nhau vày lốt câu hoặc liên kể từ, câu có khả năng sẽ bị tính lỗi quá mệnh đề.

Ví dụ: I love vĩ đại vì thế yoga I would spend 30 minutes every day for yoga if I had the time.

 1. Lỗi sai: thân ái 2 mệnh đề chủ yếu và phục không tồn tại liên kể từ và lốt câu

 2. Sửa: Because I love vĩ đại vì thế yoga, I would spend 30 minutes every day for yoga if I had the time.

Đọc thêm: Cách sửa lỗi Run-ons vô Tiếng Anh

e. Comma Splices (lỗi người sử dụng lốt phẩy)

Để phân phát hình thành những lỗi về lốt phẩy, người học tập nên nắm vững quy tắc ghi chép câu phức và câu ghép. Người học tập hoàn toàn có thể dò thám hiểu tăng ở bài bác viết

Ví dụ: I will give you a gift, if you pass the exam.

 1. Lỗi sai: Lúc mệnh đề ĐK đứng sau mệnh đề chủ yếu thì ko cần thiết lốt phẩy.

 2. Sửa: I will give you a gift if you pass the exam.

 f. Subject-Verb Agreement (Sự hòa ăn ý thân ái công ty ngữ và động từ)

Người học tập nên gạch men chân công ty ngữ và động kể từ của công ty ngữ bại liệt vô câu nhằm đánh giá sự hòa ăn ý thân ái nhị bộ phận bại liệt. Quy tắc của sự việc hòa ăn ý là danh kể từ số nhiều lên đường với động kể từ chi dạng số nhiều, và danh kể từ số không nhiều lên đường với động kể từ phân chia ở dạng số không nhiều.

Ví dụ: A lot of information were given vĩ đại students.

 1. Lỗi sai: information ko điểm được nên ko người sử dụng với động kể từ số nhiều “were”

 2. Sửa: A lot of information was given vĩ đại students.

g. Parallelism (lỗi tuy nhiên song)

Người học tập vướng lỗi này Lúc vô một mặt hàng liệt kê, những bộ phận ko nằm trong dạng cùng nhau. Người học tập nên lưu ý cho tới những kể từ, cụm kể từ hoặc mệnh đề được liệt kê vô bài bác và đánh giá coi những bộ phận này đã được ghi chép ở và một dạng hoặc ko.

Ví dụ: Being a good friend involves listening, vĩ đại be considerate, and we have fun.

 1. Lỗi sai: phụ thân bộ phận liệt kề listening, vĩ đại be considerate, and we have fun ko người sử dụng một dạng Ving.

 2. Sửa: Being a good friend involves listening, being considerate, and having fun.

h. Pronoun reference/agreement (sử dụng đại kể từ chính và đồng nhất)

Người học tập cần thiết gạch men đi ra những đại kể từ dùng vô bài bác, đánh giá coi vẫn với đầy đủ danh từ xưa đại kể từ hoặc ko, nếu như ko người học tập hoàn toàn có thể tăng danh kể từ hoặc gửi đại kể từ nên danh kể từ. Sau bại liệt, người học tập cần thiết đánh giá danh kể từ và đại kể từ với hòa phù hợp với nhau hay là không (số không nhiều, số nhiều và ngôi)

Ví dụ: A serial killer had been wanter for 3 months, and they was caught by the police yesterday.

 1. Lỗi sai: they ko thay cho thế mang lại a serial killer được vì thế một là danh kể từ số nhiều và một là danh kể từ số không nhiều.

 2. Sửa: A serial killer had been wanter for 3 months, and he/she was caught by the police yesterday.

Đọc kỹ từng câu trong lúc proofreading

Sau Lúc lập một list những lỗi cá thể, người học tập tiếp tục chính thức proofreading nội dung bài viết của tôi. Người học tập hoàn toàn có thể đánh giá một lỗi cả bài bác hoặc toàn bộ những lỗi vô một câu. Với từng lỗi, người ghi chép nên với ký tự động lưu lại không giống nhau.

Ví dụ: On the other hand, spending more on medical research does not necessarily mean spending less on other fields such as enviromental protection. This is because the enviroment plays an important part in people’s health. Air pollutants are the main culprit of respiratory diseases such as asthma and lung cancer O water contamination leads vĩ đại waterborne illnesses including cholera, diarrhea, and typhoid. However, those problems can be solved by large-scale and have costly projects such as air and water remediation projects, X need the government’s investment. In that regard, if the government seek for a healthy country, (he) should not cut down the money spent on protecting the enviroment for another purpose such as healthcare, instead, they should keep or add more money on Venviroment and healthcare.

List proofreading

image-alt

image-altSửa những lỗi sau khoản thời gian proofreading

image-alt

Xem thêm: express nghĩa là gì

image-altĐoạn văn sau khoản thời gian sửa:

On the other hand, spending more on medical research does not necessarily mean spending less on other fields such as environmental protection. This is because the environment plays an important part in people’s health. Air pollutants are the main culprit of respiratory diseases such as asthma and lung cancer; water contamination leads vĩ đại waterborne illnesses including cholera, diarrhea, and typhoid. However, those problems can be solved by large-scale and costly projects such as air and water remediation projects, many of which need the government’s investment. In that regard, if the government seek for a healthy country, they should not cut down the money spent on protecting the environment for another purpose such as healthcare, instead, they should keep or add more money on either.

Tổng kết

Bài ghi chép bên trên vẫn hỗ trợ cho tất cả những người học tập định nghĩa của Proofreading, những nguyên tố nhằm proofreading hiệu suất cao, kể từ bại liệt kiến thiết kế hoạch proofreading hiệu suất cao. Qua nội dung bài viết bên trên, người ghi chép ngóng người học tập hoàn toàn có thể tự động kiến thiết cho bản thân mình một kế hoạch proofreading hiệu suất cao, kể từ bại liệt vận dụng nhằm nâng cấp bài bác thi đua IELTS thưa riêng biệt và khả năng writing thưa công cộng.