proposing là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /prə.ˈpoʊz/
Hoa Kỳ[prə.ˈpoʊz]

Ngoại động từ[sửa]

propose ngoại động từ /prə.ˈpoʊz/

Xem thêm: treatment là gì

Bạn đang xem: proposing là gì

 1. Đề nghị, khuyến nghị, thể hiện.
  to propose a course of action — khuyến nghị một đàng lối hành động
  to propose a motion — thể hiện một loài kiến nghị
  to propose a change — kiến nghị một sự thay cho đổi
 2. Lấy thực hiện mục đích; đưa ra, đưa ra (làm mục đích).
  the object I propose vĩ đại myself — mục tiêu tôi đưa ra mang lại phiên bản thân
 3. Đề nghị nâng ly chúc, kiến nghị nốc mừng.
  to propose someone's health — kiến nghị nâng ly chúc mức độ khoẻ ai
  to propose a toast — kiến nghị nâng ly chúc mừng (sức khoẻ ai...)
 4. Tiến cử, đề cử.
  to propose a candidate — đề cử một người rời khỏi ứng cử
 5. Cầu (hôn).
  to propose mariage vĩ đại someone — cầu hít ai
 6. Có dự định, dự tính, trù toan.
  to propose vĩ đại go tomorrow; vĩ đại propose going tomorrow — dự tính chuồn ngày mai

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

propose nội động từ /prə.ˈpoʊz/

 1. Có dự định, dự tính, trù toan.
 2. Cầu hít.
  to propose vĩ đại someone — cầu hít ai

Thành ngữ[sửa]

 • man proposes, God disposes: Xem Disposes

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "propose", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)