prose là gì

Công cụ cá nhân
 • /prouz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Văn xuôi
  Bài trình bày ngán ngắt
  Tính tầm thông thường, tính dung tục
  (tôn giáo) bài xích tụng ca
  ( lăm le ngữ) (thuộc) văn xuôi
  prose works
  những kiệt tác văn xuôi
  prose writer
  nhà ghi chép văn xuôi

  Nội động từ

  Nói một cơ hội nhàm chán

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  book , composition , essay , exposition , fiction , nonfiction , speech , story , talk , text , tongue * , writing , edda , written

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: prose là gì

  Xem thêm: landscape nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ