protective là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/protective/

Bạn đang xem: protective là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • tính từ

  bảo vệ, bảo lãnh, che chở

  protective barrage

  (quân sự) lưới lửa bảo vệ

 • bảo vệ (về kinh tế)

  Xem thêm: definition nghĩa là gì

  protective tariff

  hàng hoá thuế quan liêu bảo đảm an toàn (nền công nghiệp nhập nước)

 • phòng ngừa

  protective custody

  sự giam cầm ngăn chặn (những kẻ đem thủ đoạn hoặc tình ngờ vực đem thủ đoạn lật đổ)

  Xem thêm: speck of dust là gì

  Từ ngay gần giống

  protectiveness


Từ vựng giờ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản