public là gì trong tiếng anh

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'pʌblik/

Bạn đang xem: public là gì trong tiếng anh

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem công ty đề
 • tính từ

  chung, công, công cộng

  public holiday

  ngày lễ chung

  public opinion

  dư luận, công luận

  ví dụ khác

 • công khai

  to make a public protest

  phản đối công khai

  to give something public utterance

  công phụ vương hình mẫu gì

 • danh từ

  công bọn chúng, quần chúng

  Xem thêm: drop dead gorgeous là gì

  to append to tướng the public

  kêu gọi quần chúng

 • nhân dân, dân chúng

  the British public

  nhân dân Anh

 • giới

  the sporting public

  giới ham chuộng thể thao

  the reading public

  giới các bạn đọc

 • (thông tục), (như) public_house

  Cụm từ/thành ngữ

  in public

  giữa công bọn chúng, công khai

  Xem thêm: count me in là gì

  Từ sát giống

  banana republic publicity republic public enemy public relations officer


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản