punch là gì

/pʌntʃ/

Thông dụng

Danh từ

Cú đấm, cú thoi, ngược thụi
a punch on the head
cú đấm nhập đầu
Sự hùng hồn, sự mạnh mẽ
a speech with plenty of punch
một bài xích biểu diễn văn vô cùng hùng hồn
(thông tục) sức khỏe, lực; đà, trớn
Rượu pân (rượu mạnh trộn nước rét, lối, sữa, chanh, phụ gia..)
Bát rượu pân
Tiệc rượu pân
Ngựa thồ mập lùn (như) Suffork punch; vật lớn lùn, vật lớn lùn
( Punch) Pân (nhân vật gù sống lưng, lố lỉnh nhập vở rối truyền thống cuội nguồn mang tên là Punch and Judy)
(as) pleased as Punch
rất hài lòng
as proud as Punch
hết mức độ vây vo, dương dương tự động đắc
to pull one's punches
(thông tục) ko trực tiếp tay (tấn công.. ko không còn tài năng hoàn toàn có thể có)

Danh kể từ (như) .puncheon

Cái giùi, máy giùi; kìm bấm (vé tàu); kìm nhổ đinh
Máy khoan
Máy dập vết (để đóng góp vết, in hình lên một phía phẳng)

Ngoại động từ

Đấm, thoi, thụi
Giùi lỗ (miếng domain authority, giấy má, tôn... vì thế hình mẫu giùi); bấm (vé tàu... vì thế kìm bấm)
Khoan (lỗ sử dụng máy khoan)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đôn đốc (trâu, trườn...) vì thế giấy má đầu nhọn
Chọc, đôn đốc vì thế gậy
to punch in
đóng (đinh) vào
to punch out
nhổ (đinh) ra

hình thái từ

  • V-ing: punching
  • V-ed: punched

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Chày đột dập, hình mẫu đột lỗ, sự đục lỗ nhỏ, mũi núngtâm, mũi đột, (v) đột dập, đục lỗ nhỏ, núng tâm

Toán & tin tưởng

cơ cấu đục lỗ
lỗ đục
máy đục lỗ nhỏ (bìa)

Xây dựng

chày dập mũi đột
đấm
đầu đột

Kỹ thuật cộng đồng

cái đột lỗ
chọc thủng
punch-through
sự chọc thủng (ở tranzito)
khuôn dập
punch locator
tâm triết lý khuôn dập
dập
đầu xọc
đóng dấu
prick punch
dụng cụ đóng góp dấu
đột
đột dập
đột lỗ
đục
đục lỗ
dùi
dụng cụ đóng góp dấu
máy dập tấm
máy đột
máy đột dập
máy đục lỗ
máy khoan
mũi vết chấm
mũi đóng góp dấu
mũi đột
mũi dùi
mũi khoét
mũi núng
bell-centering punch
mũi núng tâm hình chuông
bell-centring punch
mũi núng tâm hình chuông
centre punch
mũi núng tâm
nail punch
mũi núng (để) đóng góp đinh
prick punch
mũi núng tâm
mũi núng tâm
bell-centering punch
mũi núng tâm hình chuông
bell-centring punch
mũi núng tâm hình chuông
sự đục
sự đột lỗ
sự đục lỗ

Kinh tế

cái bấm lỗ
đóng dấu
rượu pân (rượu trộn lối nước chanh)
sự thực hiện mịn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bash , belt , biff , blow , bop , box , Búp Phê , clip , clout , cuff , dig , jab , jog , knock , lollop , nudge , one-two , plug , plunk * , poke , prod , pummel , rap , shot , slam , slap , slug , smack , smash , sock , strike , stroke , thrust , thump , wallop , bite , cogency , drive , effectiveness , force , forcefulness , impact , point , validity , validness , verve , bust , chop , smacker , spank , swat , whack , dash , starch , vigorousness , vim , vitality , enterprise , hustle , initiative , sting* , wallop*
verb
bore , cut , drill , jab , pierce , poke , puncture , stab , stamp , box , Búp Phê , bust , cuff , smack , spank , swat , whack , bash , blow , clobber , hit , hook , perforate , prod , push , sock , strike , uppercut , vigor

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: punch là gì

Xem thêm: lucy đọc tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ