puncture là gì

/´pʌηktʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự đâm, sự châm, sự chích; lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng
(điện học) sự tấn công thủng
electric puncture
sự tấn công thủng điện

Ngoại động từ

Đâm thủng, châm thủng, chích thủng
(nghĩa bóng) thực hiện mang đến xì khá, thực hiện mang đến tịt ngòi
his ppride is punctured
tính tự kiêu tự mãn của chính nó bị thực hiện xì rồi

Nội động từ

Bị đâm thủng (lốp xe pháo...); bị chích

Chuyên ngành

Xây dựng

lỗ châm, lỗ hở nhỏ, sự đâm thủng, sự tấn công xuyên, đâm thủng

Cơ - Điện tử

Lỗ thủng nhỏ, sự đâm thủng, sự tấn công xuyên

Cơ khí & công trình

sự lủng bánh xe

Ô tô

lỗ thủng lốp xe

Toán & tin cẩn

sự chấm thủng

Y học

đâm chọc

Điện

điểm chọc thủng
điểm xuyên thủng

Điện lạnh

sự chọc thủng (qua vật cơ hội năng lượng điện rắn)

Điện

sự tấn công thủng

Giải quí VN: Sự tấn công thủng hóa học cơ hội năng lượng điện sở hữu đienẹ thế vượt quá ngưỡng quy lăm le.

Điện tử & viễn thông

sự tấn công thủng (cuộn tụ điện)

Kỹ thuật công cộng

lỗ
lỗ giùi, lỗ chích

Giải quí EN: A hole made with or as if with a sharp, pointed object.

Bạn đang xem: puncture là gì

Giải quí VN: Một lỗ được tạo ra vì thế một vật nhọn sắc.

Xem thêm: concern with là gì

Xem thêm: thước kẻ tiếng anh là gì

lỗ thủng
sự tấn công xuyên
sự đâm thủng
sự đục lỗ
sự thực hiện thủng
sự nổ lốp xe
sự thủng lỗ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
break , cut , damage , flat , flat tire , jab , leak , nick , opening , perforation , prick , slit , stab
verb
bore , cut , cut through , deflate , drill , go down , go flat , knife , lacerate , lance , nick , open , penetrate , perforate , pierce , prick , punch , riddle , rupture , blow sky high , discourage , discredit , disillusion , disprove , explode , flatten * , humble , knock bottom out , knock props from under , poke full of holes , shoot full of holes , take down a peg , take wind out of sails , break , gap , hole , enter , debunk , depression , gore , slit , stab , vent , wound

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ