purge là gì

/´pə:dʒ/

Thông dụng

Danh từ

Sự rửa sạch, sự thanh lọc
(chính trị) sự thanh trừng, sự khai trừ (ra ngoài đảng...)
(pháp lý) sự chuộc tội, sự thông thường tội; sự thân oan, sự giải (tội, ngờ vực ngờ)
(y học) dung dịch tẩy ruột, dung dịch xổ; sự tẩy ruột, sự xổ

Ngoại động từ

Làm trong sáng, thực hiện tinh anh khiết, tẩy rửa sạch sẽ, thanh thanh lọc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to be purged of (from) sin
rửa sạch sẽ tội lỗi
(chính trị) thanh trừng, khử vứt (ai)
(y học) mang lại tợp dung dịch xổ, mang lại tẩy cọ sạch sẽ (ruột)
(pháp lý) chuộc tội, thông thường tội; thân oan, giải (tội, ngờ vực ngờ)
to purge someone of a charge
giải tội mang lại ai
to purge onself of suspicion
giải không còn từng nghi ngại cho bản thân, thân oan mang lại mình

Chuyên ngành

Môi trường

làm nhập sạch

Kỹ thuật cộng đồng

dọn dẹp

Giải mến VN: Lấy những vấn đề cũ, ko người sử dụng, hoặc quá hạn thoát khỏi đời máy, thông thường là đĩa cứng theo như đúng cách thức - và hoàn hảo nhất là tự động hóa. Trong những đời máy sở hữu dùng một loại ngừa xóa, thì vệ sinh Có nghĩa là xóa cút những tệp và được bảo đảm an toàn, nhằm bọn chúng ko lưu giữ chống xóa lâu không chỉ có thế.

lọc
sự thực hiện sạch
sự tháo dỡ rửa

Kinh tế

sự thực hiện sạch
sự ly tâm (tách lối tinh anh chế)
sự thổi gió
sự tẩy Trắng (đường)
sự thải (không khí thoát khỏi hệ thống)
tẩy sạch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abolition , abstersion , catharsis , clarification , cleaning , cleanup , coup , crushing , disposal , disposition , ejection , eradication , evacuation , excretion , expulsion , expurgation , extermination , extirpation , liquidation , murder , purification , reign of terror * , suppression , witch hunt , clearance , removal , riddance
verb
abolish , absolve , clarify , cleanse , clear , depurate , disabuse , dismiss , dispose of , bởi away with * , eject , eradicate , erase , excrete , exonerate , expel , expiate , expunge , exterminate , forgive , kill , liquidate , oust , pardon , prevent , purify , remove , rout out , shake out , sweep out , unload , wash , wipe off map , wipe out , lustrate , exculpate , vindicate , evacuate , eliminate , rid

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: purge là gì

Xem thêm: off the peg nghĩa là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ