purring là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/pə:/

Bạn đang xem: purring là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem mái ấm đề

  Từ ngay sát giống

  spurrier spurrey purree spurry


Từ vựng giờ Anh theo đuổi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản