pursuit là gì

Thông dụng

Danh từ

Sự xua đuổi theo đuổi, sự xua đuổi bắt, sự truy nã, sự truy kích
Sự theo đuổi xua đuổi, sự theo đuổi (một mục tiêu...)
Sự đi tìm kiếm, sự mưu mẹo cầu
the pursuit of happiness
sự đi tìm kiếm niềm hạnh phúc, sự mưu mẹo cầu hạnh phúc
Nghề nghiệp theo đuổi xua đuổi, việc làm theo đuổi, thú phấn khởi treo đuổi
daily pursuit
những việc thực hiện hằng ngày
literary pursuits
cái nghiệp văn vẻ treo đuổi
to abandon that pursuit for another
bỏ việc làm đang được theo đuổi ấy nhằm dò xét một việc làm khác
in pursuit of
đuổi theo đuổi, xua đuổi bắt (thú săn bắn, kẻ địch)
Đi dò xét, mưu mẹo cầu (cái gì)
in (hot) pursuit
đuổi sát

Chuyên ngành

Toán & tin

sự theo đuổi xua đuổi, sự theo đuổi dõi

Kỹ thuật cộng đồng

sự theo đuổi dõi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
following , going all out , hunt , hunting , inquiry , pursual , pursuance , pursuing , quest , reaching , seeking , stalk , tracking , trail , trailing , accomplishing , accomplishment , activity , biz , business , calling , career , bởi * , employment , game * , go * , huyệt * , hobby , job , line * , occupation , pastime , pleasure , racket , thing * , undertaking , venture , vocation , work , chase , hot pursuit , tìm kiếm , art , craft , line , m

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: pursuit là gì

Xem thêm: sit up là gì

NHÀ TÀI TRỢ