push back là gì

Bản dịch của "push back" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: push back là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "push back" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "push back" nhập một câu

Hold for a moment then push back to lớn your start position.

I am also frustrated but the system has its push back.

And it's not going to lớn be easy for him to lớn change the rules, because a lot of people in his caucus will push back.

Xem thêm: amulet là gì

They can expect push back -- it is an issue about which reasonable people may disagree.

And then we can all push back together.

Xem thêm: cô ấy tiếng anh là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "push back":

push back

English

  • beat back
  • drive
  • force back
  • repel
  • repulse
  • rollback

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "push back" nhập giờ đồng hồ Việt