put the blame for là gì

Hẳn ai vô tất cả chúng ta cũng biết kể từ Blame Có nghĩa là sụp lỗi, khiển trách cứ hoặc sự sụp lỗi, sự khiển trách cứ. Tuy nhiên, ko cần người nào cũng bắt được Blame chuồn với giới kể từ gì mới chủ yếu xác cũng giống như các cấu tạo tương quan cho tới blame. Vậy thì, nằm trong Langmaster dành riêng tức thì 5 phút nhằm phát âm nội dung bài viết sau đây và tiếp thu toàn cỗ cấu tạo Blame + giới kể từ nhé!

I. Blame là gì?

null

Bạn đang xem: put the blame for là gì

Phiên âm: Blame /bleim/ (v, n)

Nghĩa: 

1. Khi là 1 trong động từ: "Blame" Có nghĩa là đổ lỗi, sụp tội, hoặc chỉ trích ai đó vì như thế một việc gì cơ xẩy ra ko chất lượng tốt hoặc không giống như ý ham muốn. Khi các bạn "blame" ai cơ, các bạn nhận định rằng bọn họ phụ trách hoặc tạo ra yếu tố hoặc phạm tội này cơ.
Ví dụ: She blamed her brother for breaking the vase. (Cô ấy sụp lỗi mang lại anh trai vì như thế vẫn làm vỡ tung lọ hoa.)

2. Khi là 1 trong danh từ: "Blame" Có nghĩa là sự sụp lỗi, sự kết tội, hoặc sự chỉ trích.
Ví dụ: The blame for the project's failure lies with the inexperienced team. (Sự thất bại của dự án công trình sụp lỗi mang lại group nhóm thiếu hụt kinh nghiệm tay nghề.)

II. Blame chuồn với giới kể từ gì?

null

Blame chuồn với giới kể từ FOR hoặc ON. Cả 2 cơ hội phối hợp này đều Có nghĩa là ham muốn chỉ trích hoặc sụp lỗi mang lại ai cơ. Chúng tao nằm trong thăm dò hiểu cụ thể tức thì bên dưới nhé!

1. Blame + for

Cấu trúc "Blame sb/sth + for + N/V-ing" được dùng khi chúng ta muốn chỉ trích hoặc sụp lỗi mang lại ai cơ vì như thế một việc gì này đã xảy ra không giống như ý ham muốn hoặc với yếu tố gì cơ.

Ví dụ:

 • He blames his colleagues for the project's delay. (Anh ấy sụp lỗi mang lại người cùng cơ quan vì như thế việc trì đình dự án công trình.)
 • The teacher blamed the students for not paying attention in class. (Giáo viên sụp lỗi mang lại học viên vì như thế ko xem xét vô lớp học tập.)

2. Blame + on

Cấu trúc "Blame + sth + on + sb/sth" cũng được dùng vô tình huống Khi mình thích chỉ trích hoặc sụp lỗi cho 1 nguyên vẹn nhân ví dụ hoặc xuất xứ của việc cố hoặc yếu tố.

Ví dụ:

 • They blamed the traffic jam on the construction work. (Họ sụp lỗi mang lại biểu hiện tắc lối bởi dự án công trình thiết kế.)
 • The coach blamed the team's loss on the lack of preparation. (Huấn luyện viên sụp lỗi mang lại thất bại của group bóng vô việc thiếu hụt sẵn sàng.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

III. Các dạng kể từ không giống của Blame

Bên cạnh dạng kể từ Blame, cũng có thể có một vài dạng kể từ không giống của kể từ này như tính kể từ, danh kể từ,... nhằm dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang lại phù hợp:

1. Blameworthy (tính từ): Nghĩa là xứng đáng sụp lỗi, xứng đáng chỉ trích.
Ví dụ: The blameworthy actions led đồ sộ severe consequences. (Những hành vi xứng đáng sụp lỗi vẫn dẫn theo kết quả nguy hiểm.)

2. Blameless (tính từ): Không với lỗi, không tồn tại gì nhằm chỉ trích hoặc sụp lỗi.
Ví dụ: Despite the difficult situation, she remained blameless. (Mặc cho dù vô trường hợp trở ngại, cô ấy vẫn không tồn tại lỗi.)

3. Blamer (danh từ): Người sụp lỗi, người chỉ trích.
Ví dụ: She's a blamer, always looking for someone đồ sộ fault. (Cô ấy là 1 trong người sụp lỗi, luôn luôn thăm dò tìm tòi người này nhằm sụp lỗi.)

Xem thêm:

ĐẠI CHIẾN || 200 cụm giới kể từ giờ đồng hồ Anh phá vỡ từng kỳ thi

IV. Các cấu tạo không giống với Blame

1. Be đồ sộ blame (for sth)

Cụm từ "be đồ sộ blame (for sth)" được dùng Khi muốn cho là một người hoặc một group người dân có một trách cứ nhiệm về một yếu tố hoặc một trường hợp ko như yêu cầu.

Ví dụ: I admit I was partly to blame for the misunderstanding. (Tôi quá nhận bản thân với phần trách cứ nhiệm trong những việc tạo ra sự hiểu nhầm.)

2. To get/bear/take the blame (for sth)

"To get/bear/take the blame (for something)" là một cụm kể từ đem nghĩa nhận trách cứ nhiệm hoặc sự sụp lỗi cho 1 việc gì cơ, mặc dù có tương quan thẳng hay là không. Điều này thông thường xẩy ra Khi bọn họ cảm nhận thấy với trách cứ nhiệm hoặc ham muốn bảo đảm người không giống, group hoặc tổ chức triển khai mà người ta đang được là member.

Ví dụ:

 • Even though it wasn't her fault, Mary decided to take the blame for the team's mistake đồ sộ protect her colleagues. (Dù ko cần là lỗi của cô ấy ấy, Mary đưa ra quyết định phụ trách mang lại sai lầm không mong muốn của tập thể nhóm nhằm bảo đảm người cùng cơ quan.)
 • The CEO bore the blame for the company's financial losses, even though the decisions were made collectively. (Giám đốc quản lý đồng ý sụp lỗi vì như thế tổn thất tài chủ yếu của công ty lớn, cho dù những đưa ra quyết định được thể hiện Theo phong cách thống nhất.)

3. To put/pin/lay the blame (for sth) on sb

"To put/pin/lay the blame (for sth) on sb" là những cụm kể từ không giống nhau với nằm trong chân thành và ý nghĩa, dùng làm chỉ việc sụp lỗi hoặc trách cứ nhiệm cho 1 việc gì cơ xẩy ra cho 1 người ví dụ. 

Ví dụ:

 • The manager laid the blame for the project's failure on the new team thành viên. (Quản lý sụp lỗi mang lại việc thất bại của dự án công trình mang lại member mới nhất vô group.)
 • The company's CEO put the blame on the economic downturn for the decrease in profits. (Giám đốc quản lý của công ty lớn sụp lỗi cho việc suy thoái và phá sản kinh tế tài chính vì như thế sự hạn chế lợi tức đầu tư.)

4. To play the blame game

"Play the blame game" là 1 trong cụm kể từ giờ đồng hồ Anh chỉ việc các cá thể hoặc tổ chức triển khai sụp lỗi cho nhau thay cho giải quyết và xử lý yếu tố một cơ hội thiết kế và ăn ý tác, chỉ việc quý khách chỉ trích và thăm dò cơ hội sụp lỗi mang lại những nguyên vẹn nhân ngoài bản thân, thay cho phụ trách và thăm dò cơ hội nâng cấp tình hình.

Ví dụ: Instead of finding solutions, they just play the blame game, pointing fingers at each other. (Thay vì như thế thăm dò tìm tòi biện pháp, bọn họ chỉ sụp lỗi lẫn nhau và trỏ tay vô nhau.

V. So sánh “Blame for” và “Accuse of"

"Blame for" và "accuse of" đều là cấu tạo được dùng nhằm chỉ trích hoặc sụp lỗi mang lại ai cơ về một việc gì cơ xẩy ra không giống như ý ham muốn. Tuy nhiên, bọn chúng với sự khác lạ về chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng như sau:

Xem thêm: air fryer là gì

1. "Blame for":

 • Dùng khi chúng ta nhận định rằng ai cơ phụ trách hoặc tạo ra một yếu tố, phạm tội hoặc trường hợp không giống như ý ham muốn.
 • Nhấn mạnh vô việc đã cho thấy nguyên vẹn nhân hoặc trách cứ nhiệm tạo ra trường hợp hi hữu.

Ví dụ: She blames her friend for the broken vase. (Cô ấy sụp lỗi cho những người các bạn vì như thế vẫn làm vỡ tung lọ hoa.)

2. "Accuse of":

 • Dùng khi chúng ta tuyên tía hoặc nhận định rằng ai này đã triển khai một hành động sai ngược, tội phạm hoặc vi phạm quy tắc.
 • Nhấn mạnh vô việc thể hiện điều cáo buộc hoặc điều tuyên tía ko tiện lợi mang lại ai cơ.

Ví dụ: The police accused him of stealing the jewelry. (Cảnh sát cáo buộc anh tao vẫn trộm trang bị trang sức quý.)

null

TÌM HIỂU THÊM:

  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

VI. Bài tập luyện vận dụng

Hãy áp dụng những cấu tạo Blame vẫn học tập bên trên nhằm hoàn thành xong những câu sau:

1. She ___________ her friend for not returning the borrowed book on time.

2. The CEO ___________ the employees for the company's financial problems.

3. Don't ___________ yourself for the mistake; it was a team effort.

4. The teacher ___________ the students for the poor test results.

5. The company's management ___________ the economic downturn for the decline in sales.

6. Instead of finding a solution, they just play ___________ and point fingers at each other.

7. He took ___________ for the accident, even though it wasn't entirely his fault.

8. The team ___________ the coach for their defeat in the championship.

9. It's time đồ sộ stop ___________ others and take responsibility for your own actions.

10. The politician ___________ the truyền thông for spreading false information about him.

Đáp án:

1. blames

2. blames

3. blame

4. blamed

5. blamed

6. the blame game

7. the blame

8. blamed

Xem thêm: beige là gì

9. blaming

10. blamed

Kết luận

Trên đó là toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết về chủ thể “Blame chuồn với giới kể từ gì?”. Hy vọng, sau thời điểm phát âm nội dung bài viết bên trên trên đây, các bạn sẽ hoàn toàn có thể dùng thạo những cấu tạo Blame. Hình như, hãy nhờ rằng ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tớ nhé. Langmaster chúc các bạn trở nên công!