put up nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: put up nghĩa là gì


Cụm động kể từ Put up sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Put up

Ý nghĩa của Put up là:

 • Cho luật lệ ai cơ trong nhà các bạn nhập một tối hoặc vài ba ngày

Ví dụ cụm động kể từ Put up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Put up:

 
- She PUT bu UP for the night because I'd missed the last bus.
Cô ấy được cho phép tôi ở lại một tối vị tôi bị lỡ chuyến xe cộ buýt sau cùng.

Nghĩa kể từ Put up

Ý nghĩa của Put up là:

 • Tăng giá bán, thuế,...

Ví dụ cụm động kể từ Put up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Put up:

 
- The government has PUT tuition fees for undergraduate students UP again.
Chính phủ vừa phải lại đội giá khoản học phí so với SV ĐH.

Nghĩa kể từ Put up

Ý nghĩa của Put up là:

 • Thể hiện tại khả năng hoặc quyết tâm nhập tranh tài

Ví dụ cụm động kể từ Put up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Put up:

 
- They PUT UP a great fight but lost.
Chúng tôi thể hiện tại quyết tâm hành động cực mạnh tuy nhiên lại bại.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Put up bên trên, động kể từ Put còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Put across

 • Cụm động từ Put away

 • Cụm động từ Put back

 • Cụm động từ Put by

 • Cụm động từ Put down

 • Cụm động từ Put down for

 • Cụm động từ Put down to

 • Cụm động từ Put forward

 • Cụm động từ Put in

 • Cụm động từ Put in for

  Xem thêm: not that là gì

 • Cụm động từ Put off

 • Cụm động từ Put on

 • Cụm động từ Put out

 • Cụm động từ Put over

 • Cụm động từ Put through

 • Cụm động từ Put together

 • Cụm động từ Put towards

 • Cụm động từ Put up

 • Cụm động từ Put up to

 • Cụm động từ Put up with


Trang trước

Trang sau  

p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: mì ý tiếng anh là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất