queen nghĩa là gì

Bản dịch của "queen" nhập Việt là gì?

en

volume_up

queen = vi tỏ đi ra kênh kiệu

Bạn đang xem: queen nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

queen {động}

VI

 • trầm trồ kênh kiệu
 • trầm trồ bản thân là kẻ quan lại trọng

volume_up

queen {danh}

VI

 • bà chúa
volume_up

Snow Queen {danh (r)}

VI

 • Bà chúa Tuyết

Bản dịch

EN

queen [queened|queened] {động từ}

volume_up

1. kể từ ngữ cũ

queen

trầm trồ kênh kiệu {động} (phụ nữ)

EN

queen {danh từ}

volume_up

EN

Snow Queen {danh kể từ riêng}

volume_up

1. truyền thuyết học tập

Snow Queen

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "queen":

queen

English

 • fag
 • faggot
 • fagot
 • fairy
 • female monarch
 • king
 • nance
 • pansy
 • poof
 • poove
 • pouf
 • queen mole rat
 • queen regnant
 • queer
 • tabby

cách vạc âm

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • quarterdeck
 • quarterfinal
 • quarters
 • quarterstaff
 • quartic
 • quartz
 • quasar
 • quatrain
 • quay
 • queasy
 • queen
 • queer
 • quell
 • querulous
 • query
 • question
 • questionable
 • questioning
 • queue
 • quibble
 • quick

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ Quý khách hàng ham muốn nghỉ ngơi giải lao vị một trò chơi? Hay mình thích học tập thêm thắt kể từ mới? Sao ko gộp công cộng cả nhị nhỉ! Chơi

Xem thêm: mặt trăng tiếng anh là gì