rake là gì

/reik/

Thông dụng

Danh từ

Kẻ nghịch tặc bời phóng đãng; kẻ trác táng
Cái cào (để cào cỏ, thực hiện đất); khí cụ cơ khí tương tự động đem bánh xe pháo (dùng nhập trang trại) nhằm thu lặt cỏ thô..
Cái cào than; que cời than
Cái cào chi phí, cái gạt chi phí (ở sòng bạc)

Ngoại động từ

Cào, cời
to rake hay
cào cỏ khô
to rake a fire
cời lửa
to rake clean
cào sạch
to rake level
cào mang lại bằng
Tìm kỹ, lục soát
to rake one's memory
tìm nhập trí nhớ
to rake in (among, into) old records
lục soát nhập đám làm hồ sơ cũ
Nhìn khái quát, nom khắp; nom ra
the window rakes the whole panorama
cửa tuột nom đi ra toàn cỗ cảnh quan đó
(quân sự) quét dọn, lia (súng...)
to rake away
cào tinh khiết đi
to rake in
cào nhập, lấy cào gạt vào
to rake in money
lấy cào gạt chi phí nhập (ở sòng bạc)
To rake off
Cào sạch
to rake off the dead leaves
cào tinh khiết lá khô
to rake out
cào bươi ra
to rake out a fire
cào ngọn lửa, thực hiện tắt ngọn lửa
to rake over
cào xới lên
to rake over a flowerbed
cào xới lên một luống hoa
to rake up
cào gọn gàng lại (thành đống)
to rake up the hay
cào cỏ thô gọn gàng lại trở nên đống
to rake up the fire
cời đồ sộ ngọn lửa
Khơi lại, nhắc lại
to rake up an old quarrel
khơi lại chuyện bất hoà cũ
to rake up all sorts of objections
tìm bươi từng cơ hội phản đối
rake over old ashes
khơi lại gò tro tàn
to rake somebody over the coals
như coal
rake something up
(thông tục) khơi lại chuyện cũ

Danh từ

Sự nghiêng hẳn về phía sau; phỏng nghiêng hẳn về đàng sau (cột buồm, ống sương tàu...)

Ngoại động từ

Làm nghiêng hẳn về phía sau

Nội động từ

Nhô đi ra (cột buồm)
Nghiêng về đàng sau (cột buồm, ống sương tàu)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

độ nghiêng, mặt mũi nghiêng, góc nghiêng, góc trước của dao cắt

Hóa học tập & vật liệu

cái gạt
độ nghiêng, thực hiện nghiêng

Xây dựng

cột nghiêng
đồ tô điểm mái

Giải quí EN: The exterior finish and trim applied parallel đồ sộ the sloping over walls of a gabled roof..

Xem thêm: writer's block là gì

Bạn đang xem: rake là gì

Giải quí VN: Đồ đầy đủ hoặc tô điểm bịa đặt tuy vậy song với cạnh dốc của tường cái hồi.

Kỹ thuật cộng đồng

cái móc
cánh (chong chóng, quạt)
cào
cời
độ dốc
độ nghiêng
top rake
độ nghiêng dọc (cắt gọt)
đoàn toa (xe)
dốc
góc nghiêng
neutral-rake
không góc nghiêng
tool geometrical rake
góc nghiêng hình học tập của dao
top rake
góc nghiêng dọc
working back rake
góc nghiêng dọc thực hiện việc
zero rake angle
góc nghiêng của dao vị không
mái dốc
mái nghiêng
răng cào
răng nạo

Kinh tế

cào

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
break up , clean up , clear , clear up , collect , comb , enfilade , examine , fine-comb , fine-tooth-comb , gather , grade , graze , grub , harrow , hunt , ransack , rasp , remove , rummage , scan , scour , scrape , scratch , scrutinize , tìm kiếm , smooth , sweep , weed , cant , heel , lean , list , slant , slope , tilt , tip , casanova , debauchee , libertine , playboy , rascal , swinger , womanizer
noun
libertine , profligate , cant , grade , gradient , heel , incline , lean , list , slant , slope , tilt , tip