rates là gì

/reit/

Thông dụng

Danh từ

Tỷ lệ
Hạng, loại
Thuế địa ốc

Danh từ

Tỷ lệ
Tốc độ
at the rate of ten kilometres an hour
tốc phỏng mươi kilômét một giờ
rate of fire
(quân sự) vận tốc bắn
rate of climb
(hàng không) vận tốc cất cánh lên
rate of chemical reaction
tốc phỏng phản xạ hoá học
rate of radioactive decay
tốc phỏng phân đi ra phóng xạ
Giá, suất, nút (lương...)
rate of exchange
giá ăn năn đoái, tỉ giá bán ăn năn đoái
special rates
giá đặc biệt
to live at a high rate
sống nút cao
rate of living
mức sống
Thuế địa phương
Hạng, loại
first rate
loại một, hạng nhất
Sự Đánh Giá, sự ước lượng
to value something at a low rate
đánh khá mềm cái gì
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chuẩn bị hạng (học sinh)
(kỹ thuật) sự hấp phụ (nước)
at an easy rate
rẻ, với giá bán nên chăng
Dễ dàng, ko trở ngại gì
to win success at on easy rate
thắng lợi dễ dàng dàng
at any rate
dù sao chuồn nữa, vô bất kể tình huống nào
at this (that) rate
nếu thế, nếu mà vậy; vô tình huống như vậy

Ngoại động từ

Đánh giá bán, ước tính, ước tính; lăm le giá
to rate somebody too high
đánh giá bán ai quá cao
the copper coinage is rated much above its real value
tiền đồng được định vị cao hơn nữa độ quý hiếm của chính nó nhiều
Coi, coi như
he was rated the best poet of his time
ông tớ được xem la thi sĩ lớn số 1 đương thời
Đánh thuế; lăm le giá đựng tấn công thuế
what is this imported bicycle rated at?
cái xe đạp điện nhập vào này tấn công thuế bao nhiêu?
Xếp loại (tàu xe cộ...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuẩn bị hạng (học sinh)

Nội động từ

Được coi như, được coi như, được xếp loại
to rate up
bắt nên trả một số trong những chi phí bảo đảm cao hơn

Động từ

Mắng mỏ, xỉ vả, nhiếc mắng tàn tệ

Ngoại động kể từ & nội động từ

(như) ret

hình thái từ

  • V-ing: Rating
  • V-ed: Rated

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Mức, hạng, tỷ trọng, tỷ xích, năng suất, sự đánhgiá, (v) Đánh Giá, phân hạng

Cơ khí & công trình

giá cước
ước lượng...

Hóa học tập & vật liệu

suất, hạng

Xây dựng

tỷ suất
accuracy rate
tỷ suất trúng
activity rate
tỷ suất hoạt động
baud rate (inbaud)
tỷ suất truyền dữ liệu
clock rate
tỷ suất đồng hồ
cursor blink rate
tỷ suất du chi tiêu chớp
exchange rate
tỷ suất trao đổi
exchange rate system
hệ tỷ suất trao đổi
hit rate
tỷ suất đụng
initial rate of absorption
tỷ suất bú mớm thu ban đầu
participation rate
tỷ suất tham ô gia
rate of exchange
tỷ suất của trao đổi
rate of interest
tỷ suất lợi tức

Y học

tỷ số, tỷ trọng, tỷ suất, tốc độ

Điện lạnh

giá đơn vị

Đo lường & điều khiển

tỷ lệ (tương đối)

Kỹ thuật công cộng

chế độ
chỉ tiêu
rate control
giám lăm le chỉ tiêu
rate of circulating assets
chỉ chi tiêu vốn liếng lưu thông
rate of housing provision
chỉ chi tiêu đáp ứng căn nhà ở
rate of planned accumulation
chỉ chi tiêu quí lũy bám theo kế tiếp hoạch
specified population rate
chỉ chi tiêu số lượng dân sinh tính toán
lượng chi tiêu thụ
năng suất
constant-suction rate
năng suất bú mớm ko đổi
constant-suction rate
năng suất ko đổi
delivery rate
năng suất cấp
output rate
định nút năng suất
rate of machinery productivity
định nút năng suất máy
đánh giá
định giá
rate center
trung tâm lăm le giá
rate fixer
người lăm le giá
định mức
calculation of labor input rate
sự đo lường lăm le nút lao động
class-rate
định nút lương
depreciation rate
định nút khấu hao
excess of the rate
sự quá lăm le mức
excess of the rate
sự vượt lên trên lăm le mức
labour input rate
định nút tổn hao lao động
normal rate
cước lăm le mức
output rate
định nút năng suất
output rate
định nút sản phẩm
rate current
điều khiếu nại lăm le mức
rate fixer
người lăm le mức
rate of construction duration
định nút (độ dài) thời hạn xây dựng
rate of inventory in stock
định nút dự trữ công suất
rate of machinery productivity
định nút năng suất máy
rate of overhead charges
định mức ngân sách phụ
rate of overhead charges
định nút phụ chi
rate of pay for production assets
định nút chi phí bổng bám theo quỹ sản xuất
rate of return
định nút suất lợi nhuận
rate of work
định nút sản xuất
rate percent
định nút phần trăm
rate setter
người lăm le mức
standard rate of uncompleted construction
định nút tỉ trọng xây đắp dở dang
time rate
định nút thời gian
đơn giá
loại
giá
giá thành
hạng
bank rate
lãi suất ngân hàng
constant bit rate
tốc phỏng che hằng
daily base rate
giá gốc sản phẩm ngày
partial rate constant
hằng số riêng biệt phần
rate constant
hằng số tốc độ
standard annual rate
mức chi phí chi tiêu chuẩn chỉnh sản phẩm năm
hệ số
mức
mức độ
sự hấp phụ (nước)
suất
absolute maximum rate
tỷ suất cực lớn tuyệt đối
absorbed dose rate
suất văng mạng lượng hấp thụ
accounting exchange rate
hối suất kế tiếp toán
accounting rate
suất kế tiếp toán
accuracy rate
tỷ suất trúng
activity rate
tỷ suất hoạt động
average information rate
tỷ suất vấn đề trung bình
bank rate
lãi suất ngân hàng
base rate area
vùng thuế suất cơ bản
base rate or baserate
lãi suất gốc
baud rate (inbaud)
tỷ suất truyền dữ liệu
binary error rate
suất lỗi bit
binary error rate (BER)
suất lỗi nhị phân
birth rate
tỷ lệ sinh đẻ, tỷ suất sinh
block error rate
suất lỗi khối
block error rate
tần suất lỗi khối
book rate (ofa currency)
mức khối suất (của chi phí tệ)
call success rate
suất thành công xuất sắc gọi năng lượng điện thoại
carbon burning rate
suất nung than
character error rate
suất lỗi ký tự
clock rate
tỷ suất đồng hồ
cold generation rate
suất tạo ra lạnh
cold generation rate
tỷ suất phân phát lạnh
cold generation rate
tỷ suất tạo ra lạnh
constant-suction rate
năng suất bú mớm ko đổi
constant-suction rate
năng suất ko đổi
cross rate
suất phó chéo
crude rate
tỷ suất nhỏ
cursor blink rate
tỷ suất du chi tiêu chớp
delivery rate
năng suất cấp
dose rate
suất văng mạng lượng
dose rate meter
máy đo suất lưu lượng
dual exchange rate
mức ăn năn suất đôi
effective data transfer rate
tỷ suất truyền tài liệu thực
effective exchange rate
hối suất hiệu lực
error rate
suất lỗi
error rate
suất sai hỏng
error rate
tỉ suất lỗi
error rate measurement
đo suất lỗi
exchange rate
hối suất
exchange rate
tỷ suất trao đổi
exchange rate differential
hối suất sai biệt
exchange rate system
hệ tỷ suất trao đổi
exposure rate
suất chiếu xạ
failure rate
suất lỗi
failure rate
suất sự cố
failure rate
tần suất sự cố
failure rate
tỷ suất hỏng hỏng
failure rate
tỷ suất sai hỏng
failure rate level
mức gia tốc hỏng hỏng
fault-rate threshold
ngưỡng tỷ suất sai hỏng
fission rate
suất phân hạch
flat-rate fee
lệ phí suất đồng loạt
flat-rate fee
suất cước đồng loạt
freight rate
suất cước
frequency rate
tần suất
going rate (ofexchange)
hồi suất hiện tại hành
growth rate
tỷ suất tăng
heat rate
đường năng suất nhiệt
heat rate curve
công suất nhiệt
heat rate curve
đường năng suất nhiệt
heat rejection rate
suất thải nhiệt độ (theo W/h)
high-rate filtration
sự thanh lọc hiệu suất cao
hit rate
tỷ suất đụng
initial rate of absorption
tỷ suất bú mớm thu ban đầu
interest rate
lãi suất
investment rate
tỷ suất đầu tư
ionization rate
suất iôn hóa
keying error rate
suất lỗi tấn công tín hiệu
outage rate
tần suất hạn chế điện
output rate
định nút năng suất
participation rate
tỷ suất tham ô gia
pressure drop rate
tỷ số tổn thất áp suất
production rate
năng suất
radiant energy mật độ trùng lặp từ khóa rate
suất tỷ lệ tích điện bức xạ
rate of attenuation of field strength
suất suy hạn chế của trường
rate of deposition
hiệu suất lắng
rate of exchange
tỷ suất của trao đổi
rate of exchange
tỷ suất ăn năn đoái
rate of heat release
suất lan nhiệt
rate of interest
lợi suất
rate of interest
tỷ suất lợi tức
rate of inventory in stock
định nút dự trữ công suất
rate of machinery productivity
định nút năng suất máy
rate of return
định nút suất lợi nhuận
rate of twist
suất xoắn
rate per cent
phân suất
repeat rate
tỉ suất lặp lại
residual error rate
suất lỗi dư
tariff rate
suất thuế
tiến độ
constructional work progress rate
tiến phỏng những dự án công trình xây dựng
Progress-Rate of
tiến phỏng đua công
rate of progress
tiến phỏng xây dựng
tiêu chuẩn
flood loss rate
tiêu chuẩn chỉnh lượng mưa ko sinh dòng
rate of air exchange
tiêu chuẩn chỉnh trao thay đổi ko khí
rate of sewage and storm water flow
tiêu chuẩn chỉnh nước thải thải và nước mưa
standard annual rate
mức chi phí chi tiêu chuẩn chỉnh sản phẩm năm
standard rate
tiêu chuẩn chỉnh được duyệt
temporary rate
tiêu chuẩn chỉnh tạm thời thời
water consumption rate
tiêu chuẩn chỉnh người sử dụng nước
tần suất
block error rate
tần suất lỗi khối
failure rate
tần suất sự cố
failure rate level
mức gia tốc hỏng hỏng
outage rate
tần suất hạn chế điện
vận tốc
ước lượng

Kinh tế

chủng loại
coi như
cường độ
rate of respiration
cường phỏng hô hấp
đánh giá
rate card
phiếu tấn công giá
định phong cách cho
định giá
rate desk
phòng lăm le giá
rate of return pricing
phương pháp định vị lợi suất (của tư bản)
rate of return pricing
phương pháp định vị lợi suất (của vốn)
setting of rate
sự định vị (tiền bổng, thuế, chi phí cước)
setting of rate
sự định vị (tiền bổng, thuế, chi phí cước...)
định giá đựng tính thuế
định thuế suất
đơn giá bán (hàng hóa hoặc dịch vụ) thuế địa phương
giá
giá cước
base interest rate
giá cước cơ bản
postal rate
bảng giá bán cước bưu chính
rate tariff
bảng giá bán cước (vận chuyển)
time volume rate
giá cước thời gian
giá đơn vị
hạng
annual growth rate
tỉ lệ phát triển sản phẩm năm
bank buying rate
hối suất mua sắm vô của ngân hàng
bank discount rate
suất ưu tiên của ngân hàng
bank rate
tỷ suất ưu tiên ngăn sản phẩm trung ương
bank selling rate
hối suất đẩy ra của ngân hàng
Banker's Buying Rate
hối suất ngân hàng
banker's rate
hối suất ngân hàng
banker's rate (ofdiscount)
suất ưu tiên của ngân hàng trung ương
banker's rate (ofdiscount)
tỉ lệ ưu tiên của ngân hàng
case-rate discount
bớt giá bán bám theo số sản phẩm mua
collect rate shipment
hàng chở vì thế mặt mũi mua sắm trả cước
commodity rate
suất cước sản phẩm hóa
dangerous cargo rate
suất cước sản phẩm chở nguy cấp hiểm
defect rate
tỉ lệ vô hiệu (hàng hỏng...)
demand erosion rate
tỉ lệ hạn chế người tiêu dùng (trong một năm)
diffusion rate
tỉ lệ thông dụng sản phẩm & hàng hóa bên trên thị trường
discharging rate
tốc phỏng tháo dỡ hàng
ease rate discount
bớt giá bán bám theo số sản phẩm mua
first rate
thượng hạng
first rate (first-rate)
hạng nhất
first-rate quality
phẩm hóa học thượng hạng
general commodity rate
suất cước sản phẩm & hàng hóa thông thường
green rate
tỷ giá bán sản phẩm nông sản
growth rate per annum
tỉ lệ, nút phát triển (bình quân) sản phẩm năm
interest-rate swap
sự hoán thay đổi lãi suất vay Một trong những ngân hàng
name cargo rate
tỉ lệ sản phẩm chở sở hữu ghi tên
open-market discount rate
suất ưu tiên ngoài ngân hàng
particular commodity rate
suất cước sản phẩm & hàng hóa đặc biệt
per annual rate
theo tỷ trọng sản phẩm năm
per annum rate
tỉ lệ sản phẩm năm
rate of delivery
tốc phỏng phó hàng
rate of loss and wastage of commodity
tỷ lệ hỏng hao sản phẩm hóa
rate of return
tỉ lệ sản phẩm ko chào bán được
rate of return
tỷ lệ sản phẩm ko chào bán được
rate of return
tỷ lệ, nút sản phẩm trả lại
rate of stock turnover
tốc phỏng con quay vòng của lượng sản phẩm tồn trữ
rate of turnover
tốc phỏng chu giao hàng dự trữ
rate of waste commodity
tỉ lệ sản phẩm & hàng hóa thải ra
rate of waste commodity
tỷ lệ sản phẩm & hàng hóa thải ra
rate per annum
tỉ lệ sản phẩm năm
rate per diem
tỉ lệ sản phẩm ngày
rate per monthly
tỉ lệ sản phẩm tháng
rise in the ngân hàng rate
sự tăng nút ưu tiên (chính thức) của ngân hàng
sample rate
biểu giá bán gửi sản phẩm khuôn (của bưu điện)
second-rate stock
cổ phiếu hạng hai
selling rate
giá chào bán của ngân hàng
specific commodity rate
suất cước sản phẩm & hàng hóa đặc biệt
switching in rate
tỉ lệ được thêm khách hàng hàng
switching in rate
tỷ lệ được thêm khách hàng hàng
switching out rate
tỉ lệ thất lạc khách hàng hàng
switching out rate
tỷ lệ thất lạc khách hàng hàng
Tokyo interbank offered rate
Suất cho vay vốn Liên ngân hàng Tokyo
hạng, loại, bậc, đẳng cấp
nhịp
production rate
nhịp phỏng sản xuất
rate of growth
nhịp phỏng sinh trưởng
phí suất
annual percentage rate (ofcharge)
phí suất (tín dụng) năm
gross rate
phí suất gộp
net rate
phí suất tịnh
premium rate
phí suất bảo hiểm
table of rate
bảng phí suất
quy lăm le tính nút thuế khu vực cho
suất
accident frequency rate
tần suất tai nạn
accounting exchange rate
hối suất kế tiếp toán
accounting rate
hối suất kế tiếp toán
accounting rate
tỉ suất kế tiếp toán
accounting rate of return
tỉ suất ROI kế tiếp toán
accrual rate
tỷ suất tích lũy
actual exchange rate
hối suất thực tế
additional rate tax
thuế suất té sung
adjustable-rate bond
trái phiếu lãi suất vay rất có thể điều chỉnh
adjustable-rate preferred stock
cổ phiếu ưu đãi lãi suất vay điều chỉnh
aftertax real rate of return
suất thu lợi thực tiễn sau thuế
agent rate
suất giá bán giành cho đại lý
agreed rate
suất cước thỏa thuận
annual percentage rate (ofcharge)
phí suất (tín dụng) năm
arbitrage rate
hối suất đầu tư mạnh ăn năn đoái
auction-rate preferred stock
chứng khoán ưu đãi bám theo lãi suất vay đấu giá
average rate
suất phí bảo đảm bình quân
average rate of exchange
hối suất trung bình
average room rate
suất giá bán chống bình quân
average tax rate
thuế suất trung bình
bank buying rate
hối suất mua sắm vô của ngân hàng
bank discount rate
suất ưu tiên của ngân hàng
bank rate
tỷ suất ưu tiên ngăn sản phẩm trung ương
bank selling rate
hối suất đẩy ra của ngân hàng
Banker's Buying Rate
hối suất ngân hàng
banker's rate
hối suất ngân hàng
banker's rate (ofdiscount)
suất ưu tiên của ngân hàng trung ương
basic rate (ofexchange)
hối suất cơ bản
basic rate (offreight)
suất cước cơ bản
best prevailing tariff rate
thuế suất cực tốt hiện tại hành
bilateral central rate
hối suất trung tâm tuy nhiên phương
bill rate
tỷ suất phân tách khấu
birth rate (birthrate)
sinh suất
black rate
hối suất chợ đen
blanket rate
suất cước thống nhất
book rate
suất quy đi ra bên trên sổ
bottom rate
thuế suất thấp nhất
burden rate
suất Chịu phí
capped floating rate note
trái phiếu lãi suất vay thả nổi có khoảng mực
ceiling rate
hối suất cao nhất
central rate
hối suất trung tâm
charge rate
suất cước ăn ý đồng
charter rate
suất cước ăn ý đồng
cold storage rate
định suất tủ lạnh
combined rate
suất cước liên hợp
commodity rate
suất cước sản phẩm hóa
commodity rate
suất vận phí những thương phẩm căn nhà yếu
companion rate
suất giá bán cho những người nằm trong mướn
composite-rate tax
thuế suất nhiều hợp
compound arbitrage rate
hối suất phức toán (trong việc đầu tư mạnh ăn năn đoái)
constructed rate
suất cước suy định
container rate
suất cước công-ten-nơ
contract rate
suất cước ăn ý đồng
contract rate system
chế phỏng suất cước ăn ý đồng (của liên minh vận phí)
corporate rate
suất giá bán công ty
cross-currency interest-rate swap
hoán thay đổi lãi suất vay chi phí tệ chéo
currency exchange rate development
sự biến đổi ăn năn suất
currency interest rate swap
hoán thay đổi chi phí sinh lãi suất
currency rate
hối suất chi phí tệ
currency without legal rate
đồng chi phí không tồn tại ăn năn suất pháp định
current rate (ofexchange)
hối suất vô ngày
daily SDR rate
hối suất từng ngày của quyền rút chi phí đặc biệt
dangerous cargo rate
suất cước sản phẩm chở nguy cấp hiểm
day rate
suất giá
death rate
tử suất
discriminatory cross rate
hối suất phân biệt
distress rate
suất cước rẻ rúng mạt
domestic rate
suất cước vô nước
double room rate
suất giá bán chống đôi
dual exchange rate
hối suất nhị giá
dual exchange rate
hối suất kép
dual exchange rate
hối suất tuy nhiên trùng
dual rate
suất cước kép
dual rate system
chế phỏng ăn năn suất kép
effective exchange rate
hối suất thực tế
effective rate of protection
tỷ suất bảo lãnh thực tế
effective tax rate
thuế suất thực tế
effective tax rate
thuế suất thực tiễn (mức trung bình của thuế thu nhập)
equilibrium rate of exchange
hối suất cân nặng bằng
exception rate
thuế suất ưu đãi
exchange rate
hối suất
exchange rate in Đen market
hối suất chợ đen
exchange rate index
chỉ số ăn năn suất
exchange rate mechanism
cơ chế ăn năn suất
exchange rate system
chế phỏng ăn năn suất
external rate of return
suất thu lợi nước ngoài lai
fair rate of return
suất thu nhập nên chăng
fixed rate currency swap
hoán thay đổi chi phí tệ lãi suất vay cố định
fixed-rate mortgage
vay thế chấp ngân hàng lãi suất vay cố định
flat rate
suất cước thống nhất
flat tax rate
thuế suất thống nhất
flexible exchange rate
hối suất mượt dẻo
flexible exchange rate system
chế phỏng ăn năn suất mượt dẻo
flip-flop floating- rate note
trái phiếu âu lục lãi suất vay thả nổi loại trái khoáy lắc
floating rate
hối suất thả nổi
floating rate securities
chứng khoán sở hữu lãi suất vay thả nổi
floating-rate note
trái phiếu lãi suất vay thả nổi
fluctuating exchange rate
hối suất bất định
foreign exchange rate
hối suất
forward rate agreement
thỏa thuận về lãi suất vay tương lai
free exchange rate
hối suất tự động do
free market (exchange) rate
hối suất ở thị ngôi trường tự động do
freely fluctuating exchange rate
hối suất làm việc tự động do
freight rate
suất cước
general commodity rate
suất cước sản phẩm & hàng hóa thông thường
gross rate
phí suất gộp
higher rate
thuế suất
hurdle rate
suất chiến phẩm rào chắn
income tax rate
thuế suất (thuế) thu nhập
inflexible pegged exchange rate
hối suất cố định và thắt chặt cứng rắn
interest rate
tỷ lệ lãi suất vay vay
interest rate contract
hợp đồng lãi suất
interest rate differential
chênh chênh chếch lãi suất
interest rate differential
sai biệt lãi suất
interest rate effect
hiệu trái khoáy lãi suất
interest rate position
vị thế lãi suất
interest rate risk
rủi ro lãi suất
interest rate swap
sự thay đổi chép lãi suất
interest rate table
bảng lãi suất
interest-rate futures
hợp đồng kỳ hạn lãi suất
interest-rate futures
tài chủ yếu triển kỳ sở hữu lãi suất vay quy định
interest-rate margin
biên tế lãi suất
interest-rate policy
chính sách lãi suất
interest-rate swap
sự hoán thay đổi lãi suất vay Một trong những ngân hàng
internal capital generation rate
tỷ suất tạo ra vốn liếng tự động có
labour hour rate
suất giờ công
limited floating rate
hối suất thả nổi hạn chế
liner rate
suất cước tàu chợ
long rate
hối suất phiếu nhiều năm hạn
lower rate
suất thuế thấp hơn
lower the minimum lending rate
hạ lãi suất vay cho vay vốn tối thiểu
managed floating exchange rate system
chế phỏng ăn năn suất thả nổi sở hữu cai quản lý
marginal leakage rate
suất thất thoát biên
marginal rate of substitution
tỷ suất thay cho thế biên
marginal rate of tax
suất thế biên
marginal rate of transformation
tỷ suất thay cho thay đổi biên
marginal tax rate
suất thuế biên
marginal tax rate
thuế suất biên tế
market rate (ofdiscount)
suất (chiết khấu) thị trường
market rate of discount
suất ưu tiên thị trường
market rate of exchange
hối suất thị trường
market rate of interest
tỉ suất thị giá bán (cổ phiếu)
maximum limit for interest rate
hạn nút lãi suất vay tối đa
maximum tax rate
thuế suất tối đa
medium rate
hối suất trung gian
mid-point rate
hối suất bình quân
middle rate
hối suất
middle rate of exchange
hối suất trung gian
minimum tariff (rate)
thuế suất tối thiểu
minimum tax rate
thuế suất tối thiểu
mixing rate
suất cước chở láo hợp
most representative rate
hối suất (có tính) tiêu biểu vượt trội nhất
movable exchange rate
hối suất rất có thể trở nên đổi
movable exchange rate
hối suất di động
movable exchange rate
hối suất động
movement of interest rate
biến động lãi suất
multiple exchange rate
hối suất nhiều nguyên
natural rate
hối suất tự động nhiên
net rate
phí suất tịnh
net rate
suất giá bán thuần
net rate of tax
thuế suất tịnh
no rate specified
chưa thể xác định rõ suất giá
nominal rate (ofexchange)
hối suất danh nghĩa
nominal rate of protection
suất bảo lãnh danh nghĩa
occupancy rate
tỷ suất dùng (giường phòng tiếp khách sạn)
official exchange rate
hối suất chủ yếu thức
open rate
suất giá bán chuyển vận tự động do
open rate
suất vận phí tự động do
open-market discount rate
suất ưu tiên của thị ngôi trường tự động do
open-market discount rate
suất ưu tiên ngoài ngân hàng
open-market rate
hối suất thị ngôi trường công khai
operating rate
tỉ suất máy chạy
operating rate
tỉ suất dùng năng lượng tạo ra của thiết bị
operational exchange rate
hối suất nghiệp vụ
operational exchange rate
hối suất thực tế
par exchange rate
hối suất cố định
parallel rate (ofexchange)
hối suất tuy nhiên song
particular commodity rate
suất cước sản phẩm & hàng hóa đặc biệt
pegged exchange rate
hối suất chốt
pegged exchange rate
hối suất cố định
per day rate
suất tính bám theo ngày
per day rate
tỷ suất ngày
per diem rate
suất tính bám theo ngày
pivot rate
hối suất trung tâm
plural exchange rate
hối suất phức tạp
preemptive exchange rate
hối suất ưu đãi
preference rate
thuế suất ưu đãi
preferential exchange rate
hối suất ưu đãi
preferential exchange rate for tourist
hối suất phượt ưu đãi
preferential rate
hối suất ưu đãi
preferential rate
thuế suất ưu đãi
premium rate
phí suất bảo hiểm
premium rate
suất phí bảo hiểm
premium rate
suất chi phí bù
premium rate
suất chi phí thưởng
pretax rate of return
suất thu ROI trước thuế
prevailing rate
hối suất hiện tại hành
prime rate fund
quỹ lãi suất vay cơ bản
product usage rate
suất dùng sản phẩm
production rate
hiệu suất
production rate
năng suất
progressive rate
thuế suất lũy tiến
proportional rate
suất cước tỉ lệ
proportional tax rate
thuế suất (thu theo) tỉ lệ
raising of the minimum lending rate
sự tăng suất ưu tiên chủ yếu thức
raising of the minimum lending rate
tăng lãi suất vay cho vay vốn tối thiểu
rate analysis
phân tích tỷ suất
rate anticipation swap
hoán thay đổi lãi suất
rate hike
sự nâng suất giá
rate in foreign currency
hối suất chi trả vì thế nước ngoài tệ
rate in trang chủ currency
hối suất chi trả vì thế chi phí vô nước
rate of assessment
tỉ suất phân tách chịu
rate of assessment
tỷ suất phân tách Chịu (phần phí tổn)
rate of conversion
tỉ suất ăn năn đoái
rate of conversion
tỷ suất ăn năn đoái
rate of duty
thuế suất thuế quan
rate of effective protection
tỷ suất bảo lãnh thực hiện
rate of freight
suất cước
rate of income tax
thuế suất thuế thu nhập
rate of return
suất lợi tức
rate of return
suất thu lợi
rate of return
tỉ suất lợi nhuận
rate of return
tỷ suất lợi nhuận
rate of return pricing
phương pháp định vị lợi suất (của tư bản)
rate of return pricing
phương pháp định vị lợi suất (của vốn)
rate of surplus value
suất thặng dư giá bán trị
rate of surplus value
tỉ suất độ quý hiếm thặng dư
rate of surplus value
tỷ suất độ quý hiếm thặng dư
rate of taxation
thuế suất
rate of time preference
suất phí ưa quí chi tiêu và sử dụng ngay
rate of time preference
suất ưa quí thời gian
rate of wage
tỷ suất lương
rate of-return regulation
sự thay đổi tỉ suất lợi nhuận
rate tick
rủi ro lãi suất
rate variance
chênh chênh chếch tỉ suất
rate variance
chênh chênh chếch tỷ suất
rate war
chiến giành giật lãi suất
rate-of-return regulation
sự thay đổi tỷ suất lợi nhuận
real exchange rate
hối suất thực tế
real rate of return
suất chiến phẩm thực tế
recognized rate of exchange
hối suất được chấp nhận
rediscount rate
suất tái ngắt phân tách khấu
reduced rate
thuế suất giảm
rental rate
suất chi phí thuê
required rate of return
suất chiến phẩm yêu cầu hỏi
risk-adjusted discount rate
suất phân tách tính kiểm soát và điều chỉnh bám theo rủi ro
rolling rate note
trái khoán sở hữu lãi suất vay trở nên đổi
selling rate
hối suất chào bán ra
short rate
hối suất ngắn ngủi hạn
short-period rate
suất phí bảo đảm ngắn ngủi hạn
sight rate (ofexchange)
hối suất trả ngay
single exchange rate
hối suất đơn nhất
single-rate system of exchange control
chế phỏng ăn năn suất đơn nhất về quản lý và vận hành nước ngoài hối
small companies rate
suất thuế công ty nhỏ
special rate
biểu thuế, thuế suất đặc biệt
specific commodity rate
suất cước sản phẩm & hàng hóa đặc biệt
split-rate system
chế phỏng suất thuế phân biệt
spot exchange rate
hối suất nước ngoài ăn năn chi phí mặt
spot rate
hối suất, tỉ giá bán phó ngay
stable exchange rate
hối suất ổn định định
standard annual rate
niên suất chi tiêu chuẩn
standard rate
thuế suất chuẩn
standard rate
thuế suất cơ bản
standard rate
thuế suất chi tiêu chuẩn
statutory rate of duty
thuế suất pháp định
statutory tax rate
thuế suất pháp định
sterling rate
hối suất bảng Anh
support the exchange rate
duy trì ăn năn suất
table of rate
bảng phí suất
table of rate
bảng ăn năn suất
table of rate
bảng lãi suất
take up rate
tỷ suất tiếp nhận
tapering distance rate
suất cước hạn chế dần dần cự li xa
tapering distance rate
suất cước hạn chế dần dần cự ly xa
tax rate
thuế suất
tax rate reduction
giảm thuế suất
telegraph transfer selling rate
hối suất chào bán năng lượng điện gửi tiền
telegraphic transfer buying rate
hối suất mua sắm năng lượng điện gửi tiền
tiered rate account
tài khoản xếp bám theo thang lãi suất
Tokyo interbank offered rate
Suất cho vay vốn Liên ngân hàng Tokyo
trade-weighted exchange rate
hối suất (được) sửa ăn ý những số liệu mậu dịch
trade-weighted exchange rate
hối suất sửa ăn ý những số liệu mậu dịch
two-tier exchange rate
hối suất nhị giá
two-tier exchange rate
hối suất tuy nhiên trùng
unified business rate
suất thuế công ty thống nhất
unified foreign exchange rate
hối suất thống nhất
unit rate
hối suất đơn vị
unitary rate
hối suất đơn nhất
unofficial rate (ofexchange)
hối suất ko chủ yếu thức
unstable exchange rate
hối suất không đúng định
variable-rate
chứng chỉ chi phí gửi sở hữu lãi suất vay khả biến
variable-rate bond
trái phiếu lãi suất vay khả biến
variable-rate bonds
chứng khoán sở hữu lãi suất vay trở nên đổi
variable-rate demand note
trái phiếu ko kỳ hạn lãi suất vay khả biến
variable-rate mortgage
sự thế chấp ngân hàng Chịu lãi suất vay trở nên đổi
variable-rate security
chứng khoán sở hữu lãi suất vay thay cho đổi
winter fare/rate
suất giá bán mùa đông
zero-rate of taxation
chế phỏng thuế suất zero
zone freight rate
suất cước thống nhất bám theo khu vực vực
suất phí bảo hiểm
average rate
suất phí bảo đảm bình quân
short-period rate
suất phí bảo đảm ngắn ngủi hạn
suất, mức
thuế địa phương
rate capping
định nút thuế địa phương
rate collector
viên thu thuế (địa phương)
tính giá
common rate
được tính giá bán đồng như nhau
rate scale
bảng tính giá bán sẵn
tính nút thuế
tính thuế
tốc độ
tốc suất
tỷ lệ
tỷ suất
accrual rate
tỷ suất tích lũy
bank rate
tỷ suất ưu tiên ngăn sản phẩm trung ương
bill rate
tỷ suất phân tách khấu
effective rate of protection
tỷ suất bảo lãnh thực tế
internal capital generation rate
tỷ suất tạo ra vốn liếng tự động có
marginal rate of substitution
tỷ suất thay cho thế biên
marginal rate of transformation
tỷ suất thay cho thay đổi biên
occupancy rate
tỷ suất dùng (giường phòng tiếp khách sạn)
per day rate
tỷ suất ngày
rate analysis
phân tích tỷ suất
rate of assessment
tỷ suất phân tách Chịu (phần phí tổn)
rate of conversion
tỷ suất ăn năn đoái
rate of effective protection
tỷ suất bảo lãnh thực hiện
rate of return
tỷ suất lợi nhuận
rate of surplus value
tỷ suất độ quý hiếm thặng dư
rate of wage
tỷ suất lương
rate variance
chênh chênh chếch tỷ suất
rate-of-return regulation
sự thay đổi tỷ suất lợi nhuận
take up rate
tỷ suất tiếp nhận
xem như
xếp hạng
xếp loại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amount , comparison , degree , estimate , percentage , progression , quota , relation , relationship , relative , scale , standard , weight , allowance , charge , cost , dues , duty , figure , hire , price , price tag , quotation , tab , tariff , tax , toll , valuation , clip , dash , flow , gait , gallop , hop , measure , motion , movement , pace , spurt , tempo , time , tread , velocity , incidence , metabolism , proportion , speed
verb
adjudge , admire , appraise , apprise , assay , assess , button down , calculate , class , consider , count , deem , determine , esteem , estimate , evaluate , fix , grade , guess at , measure , peg , pigeonhole * , price , put away , put down as , put down for , rank , reckon , redline , regard , relate lớn standard , respect , score , mix at , size up * , stand in with , survey , tab * , tag , take one’s measure , think highly of , typecast , valuate , value , weigh , be accepted , be favorite , be welcome , be worthy , deserve , earn , merit , prosper , succeed , triumph , gauge , judge , size up , categorize , classify , distribute , group , pigeonhole , place , range , gain , get , win , bawl out , berate , trương mục , amount , assessment , censure , charge , chide , clip , cost , degree , expense , fare , fee , pace , percentage , proportion , quality , ratio , reprove , scale , scold , tốc độ , standard , tariff , tax , tempo , velocity

Từ trái khoáy nghĩa