ratify là gì

Công cụ cá nhân
 • /´ræti¸fai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thông qua loa, phê chuẩn
  to ratify a contract
  thông qua loa một phù hợp đồng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  phê chuẩn

  Kinh tế

  cho phép
  chuẩn nhận
  ratify a contract
  chuẩn nhận một phù hợp đồng
  ratify a contract (to...)
  chuẩn nhận một phù hợp đồng
  phê chuẩn
  thông qua

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  accredit , approve , authenticate , bear out , bind , bless , certify , commission , confirm , consent , corroborate , endorse , establish , give stamp of approval , go for * , license , okay * , rubber stamp * , sanction , sign , substantiate , uphold , validate , adopt , affirm , pass , authorize , seal , verify

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: ratify là gì

  Xem thêm: viscosity là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ