re là gì

Ý nghĩa của re vô giờ đồng hồ Anh

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ
SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ
SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(Định nghĩa của re kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Bạn đang xem: re là gì

re | Từ điển Anh Mỹ

reactivate; reactivation; reassess; reassessment; reassign; recommence; re-create; redistribute; redistribution; redraft; reevaluate; reevaluation; refocus; reformulate; reformulation; reinterpret; reinterpretation; reinvest; reinvestment; reoccur; reorient; reorientation

(Định nghĩa của re kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

A1

Bản dịch của re

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

(尤用於商務信函中)關於,茲就,事涉, (用於回復電子郵件時的標題行,在被回復的郵件的標題之前), 來(大調音階的第二個音)…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

(尤用于商务信函中)关于,兹就,事涉, (用于回复电子邮件时的标题行,在被回复的邮件的标题之前), 来(大调音阶的第二个音)…

vô giờ đồng hồ Tây Ban Nha

en relación con cái, re en el sistema de tự movible, prefijo que indica repetición…

vô giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

a respeito de, ré, usado para acrescentar o sentido de "fazer novamente"…

vô giờ đồng hồ Việt

về sự, tiếp đầu ngữ “lại”…

trong những ngữ điệu khác

vô giờ đồng hồ Nhật

vô giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

Xem thêm: treatment nghĩa là gì

vô giờ đồng hồ Pháp

in Dutch

vô giờ đồng hồ Séc

vô giờ đồng hồ Đan Mạch

vô giờ đồng hồ Indonesia

vô giờ đồng hồ Thái

vô giờ đồng hồ Ba Lan

vô giờ đồng hồ Malay

vô giờ đồng hồ Đức

vô giờ đồng hồ Na Uy

in Ukrainian

(動詞の前に付け)再び, もう一度(~する), ~に関(かん)して…

tekrar, yeniden anlamında ön ek, konusunda…

věc, ve sầu věci, udělat něco znovu…

Xem thêm: manipulator là gì

стосовно, значення повторення…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận